Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp làm việc với Tổng cục Thuế

(Mic.gov.vn) - 

Bộ trưởng Lê Doãn Hợp phát biểu tại buổi làm việcChiều ngày 12/10/2007, tại trụ sở Tổng cục Thuế 123 Lò Đúc, Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp đã có buổi làm việc với Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế Nguyễn Văn Ninh, các Phó Tổng cục Trưởng và lãnh đạo các phòng ban chức năng.


Bộ trưởng Lê Doãn Hợp phát biểu tại buổi làm việcChiều ngày 12/10/2007, tại trụ sở Tổng cục Thuế 123 Lò Đúc, Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp đã có buổi làm việc với Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế Nguyễn Văn Ninh, các Phó Tổng cục Trưởng và lãnh đạo các phòng ban chức năng.

Tại buổi làm việc, Tổng cục Trưởng Nguyễn Văn Ninh đã báo cáo với Bộ trưởng Lê Doãn Hợp về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thuế gồm công tác cải cách và hiện đại hệ thống thuế, kết quả thu nội địa ngân sách nhà nước. Thời gian qua ngành Thuế đã phát triển mạnh các ứng dụng tin học vào các khâu quản lý thuế. Hầu hết các khâu quản lý thuế đã được tin học hoá, tỷ lệ ứng dụng đạt khoảng trên 60% và hầu hết các công việc quản lý thuế đã được thực hiện trên hệ thống máy tính. Hiệu quả quản lý thuế được nâng cao gấp nhiều lần so với quản lý thủ công trước đây, giảm áp lực tăng biên chế do đối tượng nộp thuế ngày càng nhiều. Người nộp thuế được cung cấp thông tin nhanh nhất, thuận lợi nhất, rút ngắn thời gian giải quyết các công việc về thuế, tiết kiệm chi phí cho cả người nộp thuế và cơ quan thuế.

Để hoạt động của ngành Thuế đạt hiệu quả cao hơn, Tổng cục Trưởng Nguyễn Văn Ninh đã có ba kiến nghị, thứ nhất là đề nghị Bộ chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng nghiên cứu tăng thêm thời lượng phát sóng, tăng số lượng bài viết tuyên truyền mục đích ý nghĩa của công tác thuế,... Các cơ quan thông tấn báo chí cần kiện toàn, nâng cấp các chuyên mục thuế nhằm phản ánh kịp thời những vướng mắc, kiến nghị của các tổ chức và cá nhân để các cơ quan chức năng kịp thời bổ sung sửa đổi chính sách, chế độ, biện pháp. Kiến nghị thứ hai là về phát triển ứng dụng CNTT. Về tổ chức hệ thống thông tin dùng chung, đề nghị Bộ TT&TT xây dựng quy hoạch hệ thống thu thập thông tin, đảm bảo dễ kết nối, khắc phục tình trạng trùng lắp, chống chéo trong thu thập thông tin giữa các bộ ngành; đề nghị Bộ nghiên cứu hệ thống định mức và hướng dẫn về khung giá dịch vụ phần mềm... tạo điều kiện pháp lý cho việc đầu tư và phát triển CNTT từ cơ sở; đề nghị nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng truyền thông, tổ chức lực lượng hỗ trợ nhanh khi có sự cố về đường truyền, bảo đảm thông tin phục vụ công tác chỉ đạo trong toàn Ngành. Kiến nghị thứ ba là nâng cấp Tạp chí Thuế thành báo Thuế.

Giải đáp nhưng kiến nghị của Tổng cục Thuế, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp đã chỉ đạo Cục báo chí giúp Tổng cục Thuế tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật Thuế, biểu dương những tập thể cá nhân tiêu biểu, phê phán những tiêu cực trong ngành Thuế; ủng hộ kiến nghị của ngành Thuế trong việc phát triển ứng dụng CNTT, giao Vụ Viễn thông, Vụ Kế hoạch Tài chính và Cục Ứng dụng CNTT hỗ trợ Tổng cục Thuế, đồng ý về chủ trương chuyển đổi từ tạp chí Thuế thành báo Thuế, đề nghị Tổng cục Thuế có đề án cụ thể. Bộ trưởng cũng đề nghị Tổng cục Thuế nghiên cứu chính sách thuế ưu đãi cho doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực CNTT để phát triển nhanh lĩnh vực này đồng thời đề nghị Tổng cục Thuế nghiên cứu chính sách hỗ trợ việc đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực CNTT.

PTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)