Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông

(Mic.gov.vn) - 

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi làm việcSáng ngày 12/10/2007, tại Trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyễn Du, Hà Nội, đã diễn ra buổi làm việc giữa Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân với Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông. Tham dự buổi làm việc, có Bộ trưởng Lê Doãn Hợp, các Thứ trưởng cùng Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Công thương, Lao động, Thương binh và Xã hội, Kế hoạch Đầu tư, Văn phòng Chính phủ… một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.


Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi làm việcSáng ngày 12/10/2007, tại Trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyễn Du, Hà Nội, đã diễn ra buổi làm việc giữa Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân với Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông. Tham dự buổi làm việc, có Bộ trưởng Lê Doãn Hợp, các Thứ trưởng cùng Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Công thương, Lao động, Thương binh và Xã hội, Kế hoạch Đầu tư, Văn phòng Chính phủ… một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Bộ trưởng Lê Doãn Hợp, thay mặt Lãnh đạo Bộ, báo cáo kết quả việc triển khai công tác và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của Bộ. Theo đó, Bộ đã xử lý dứt điểm được những tồn đọng, tạo được sự nhất trí về chủ trương và hành động; kịp thời trình Chính phủ dự thảo Nghị định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu của Bộ trên tinh thần đảm bảo đúng nguyên tắc về quản lý nhà nước, bảo đảm các mục tiêu phát triển lâu dài. Bộ đã xác định được những công việc trọng tâm đến năm 2010 và những việc cần hoàn thành trong năm 2008, trong đó có: phương án dịch vụ công ích cho Bưu chính, đẩy mạnh phát triển công nghiệp CNTT, ứng dụng CNTT trong giai đoạn mới, kiện toàn tổ chức và bộ máy của Tập đoàn BCVT,…Bộ đã hoàn thiện, chuẩn bị phê duyệt theo uỷ quyền của Thủ tướng Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực CNTT đến năm 2020, với mục tiêu trọng tâm: tăng tỷ lệ phổ cập CNTT ở cấp phổ thông lên 80% và phục vụ cho phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. Về phương hướng thực thi, Bộ đã thống nhất: đào tạo phải có quy hoạch, có dự báo và có định hướng; đào tạo phải gắn với chất lượng, số lượng và khai thác sử dụng; đào tạo tập trung vào đào tạo đội ngũ giáo viên, theo chuyên môn hoá, đào tạo bằng nhiều hình thức; nguồn lực cho đào tạo lấy từ ngân sách Nhà nước theo hướng đầu tư “kích cầu” kết hợp với mọi nguồn lực xã hội.

Những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ trong giai đoạn tới: Xây dựng cơ chế chính sách để thúc đẩy phát triển công nghiệp và ứng dụng CNTT; Tập trung quản lý tốt báo chí để báo chí phản ánh trung thực hơn và phát huy hết vai trò thông tin trong giai đoạn mới; Ban hành các chính sách quản lý viễn thông tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh và thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển; và Giải quyết triệt để những khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh hoạt động Bưu chính, giảm dần bù lỗ từ ngân sách, phấn đấu có lãi trước năm 2013.

Bộ Thông tin và Truyền thông cũng kiến nghị Phó thủ tướng: giải quyết vấn đề Cơ sở vật chất cho Bộ, cơ chế tài chính và cho phép Bộ được thành lập trường Đại học thuộc Bộ.

Sau khi nghe ý kiến của Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, và Lãnh đạo các Bộ, Phó thủ tướng đánh giá cao kết quả công tác của Bộ trong thời gian qua và đưa ra những chỉ đạo cụ thể, kết luận buổi làm việc. Phó thủ tướng khẳng định đây chính là thời cơ để phát triển ngành CNTT khi nhu cầu trong nước về CNTT cũng như nguồn lực CNTT tăng mạnh, nhưng đào tạo phải theo chuẩn (có thể lấy chuẩn quốc tế để áp dụng) và theo nhu cầu của xã hội. Phó thủ tướng đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp, khẩn trương hoàn thành và công bố chuẩn đào tạo CNTT, đồng thời bàn cách huy động mọi nguồn lực cùng tham gia phát triển nguồn lực CNTT, xây dựng hệ thống định mức kinh tế và kỹ thuật CNTT. Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ sớm xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình Tin học hoá QLNN cho năm 2008 và mong muốn sẽ được ghi nhận những thành công của Bộ trong thời gian tới. Về những kiến nghị của Bộ, Phó Thủ tướng ủng hộ và Bộ sẽ có báo cáo cụ thể Chính phủ.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp đã bày tỏ lòng cảm ơn, tiếp thu những chỉ đạo của Phó Thủ tướng, những chỉ đạo đã gợi mở nhiều suy nghĩ mới cho hành động của Bộ.

PTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)