Thư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

(Mic.gov.vn) - 
Gửi các bậc lão thành và toàn thể CBCNVC ngành Xuất bản, In và Phát hành sách nhân kỷ niệm lần thứ 55 ngày truyền thống của Ngành (10/10/1952 -–10/10/2007).

Các đồng chí thân mến!

Ngày 10 tháng 10 năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập Nhà in Quốc gia - cơ quan quản lý nhà nước đầu tiên về xuất bản, in và phát hành sách. Đây là thời điểm lịch sử quan trọng chính thức khai sinh nền xuất bản cách mạng Việt Nam, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho hoạt động xuất bản, in và phát hành sách. 


Gửi các bậc lão thành và toàn thể CBCNVC ngành Xuất bản, In và Phát hành sách nhân kỷ niệm lần thứ 55 ngày truyền thống của Ngành (10/10/1952 -–10/10/2007)

Các đồng chí thân mến!

Ngày 10 tháng 10 năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập Nhà in Quốc gia - cơ quan quản lý nhà nước đầu tiên về xuất bản, in và phát hành sách. Đây là thời điểm lịch sử quan trọng chính thức khai sinh nền xuất bản cách mạng Việt Nam, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho hoạt động xuất bản, in và phát hành sách.

Trải qua nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước, sự nghiệp xuất bản, in và phát hành sách đã có bước phát triển vững chắc, giữ vững định hướng XHCN, phục vụ tốt nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng trên mặt trận tư tưởng văn hoá.

Trong thời kỳ đổi mới, nhất là từ khi có Chỉ thị số 42- CT/TW ngày 25/8/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản và Luật Xuất bản năm 2004 có hiệu lực, hoạt động xuất bản bước vào thời kỳ phát triển mới. Cán bộ, công nhân viên toàn ngành năng động, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ được giao, thích ứng và đứng vững trong cơ chế thị trường, đạt được những thành tựu to lớn. Sách và xuất bản phẩm có nội dung tốt ngày càng phong phú, bổ ích, đa dạng, bền đẹp, đã xuất hiện nhiều tác phẩm đỉnh cao với số lượng phát hành lớn cả trong và ngoài nước, góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng tâm hồn và bản lĩnh Việt Nam, phục vụ tích cực sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước và làm giàu thêm các giá trị truyền thống văn hoá Việt Nam.

Nhân ngày truyền thống vẻ vang của Ngành, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc của toàn thể cán bộ, công nhân viên chức ngành Xuất bản, In và Phát hành sách trong 55 năm qua, mong rằng các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đoàn kết, phấn đấu đưa sự nghiệp Xuất bản phát triển ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, xứng đáng là những chiến sĩ của Đảng trên mặt trận tư tưởng – văn hoá.

Nhân dịp này, tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc và thăm hỏi ân cần tới các đồng chí cán bộ lão thành cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên toàn Ngành đã đóng góp to lớn cho sự nghiệp xuất bản cách mạng.

Chúc các đồng chí và gia đình sức khoẻ, hạnh phúc, tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp Xuất bản, In, Phát hành sách, cùng toàn Ngành phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Thân ái!

Lê Doãn Hợp

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)