Thông điệp của Tổng Giám đốc Văn phòng quốc tế Liên minh Bưu chính Thế giới nhân ngày Bưu chính Thế giới 9/10/2007

(Mic.gov.vn) - 
Dịch vụ bưu chính phổ cập và lợi ích kinh tế của dịch vụ này
 
Hàng năm, ngày 9/10, Ngày Bưu chính Thế giới nhắc nhở mọi người dân trên toàn thế giới về một dịch vụ công cộng được ra đời cách đây 2000 năm có tầm quan trọng kinh tế và xã hội.
Trên cơ sở mạng lưới toàn cầu với hơn 660.000 bưu cục và hơn 5 triệu nhân viên dịch vụ bưu chính phổ cập là một dịch vụ công cộng đã không ngừng tăng trưởng và nâng cao. Hàng năm, các nhà khai thác bưu chính trên toàn thế giới đã xử lý và chuyển phát khoảng 436 tỷ thư tín – bưu gửi nội địa và quốc tế và hơn 6 tỷ bưu kiện, chưa kể tới hàng triệu phiếu chuyển tiền được chuyển đi qua mạng lưới tài chính bưu chính. Mạng lưới tài chính bưu chính này giúp cho hàng triệu khách hàng được tiếp cận các dịch vụ tài chính dù ở bất kỳ đâu và có mặt ở hầu hết những vùng ngân hàng không có chi nhánh.

Dịch vụ bưu chính phổ cập và lợi ích kinh tế của dịch vụ này

Hàng năm, ngày 9/10, Ngày Bưu chính Thế giới nhắc nhở mọi người dân trên toàn thế giới về một dịch vụ công cộng được ra đời cách đây 2000 năm có tầm quan trọng kinh tế và xã hội.

Trên cơ sở mạng lưới toàn cầu với hơn 660.000 bưu cục và hơn 5 triệu nhân viên dịch vụ bưu chính phổ cập là một dịch vụ công cộng đã không ngừng tăng trưởng và nâng cao. Hàng năm, các nhà khai thác bưu chính trên toàn thế giới đã xử lý và chuyển phát khoảng 436 tỷ thư tín – bưu gửi nội địa và quốc tế và hơn 6 tỷ bưu kiện, chưa kể tới hàng triệu phiếu chuyển tiền được chuyển đi qua mạng lưới tài chính bưu chính. Mạng lưới tài chính bưu chính này giúp cho hàng triệu khách hàng được tiếp cận các dịch vụ tài chính dù ở bất kỳ đâu và có mặt ở hầu hết những vùng ngân hàng không có chi nhánh.

Chúng ta không cần phải nhắc lại sự quan trọng của dịch vụ bưu chính phổ cập – xứ mệnh cốt lõi của UPU. Việc cung cấp các dịch vụ bưu chính có chất lượng cao đủ năng lực ở khắp các lãnh thổ đã đem lại nhiều lợi ích không ngờ. Việc cung cấp dịch vụ bưu chính hoặc truy cập vào mạng lưới tài chính bưu chính bị hạn chế ở các trung tâm đô thị lớn sẽ làm cho hàng triệu người và các doanh nhân bị đứng ngoài cuộc không thể tham gia các họat động kinh tế của đất nước.

Ngày Bưu chính Thế giới năm 2007 đến vào thời điểm khi dịch vụ bưu chính phổ cập là một chủ đề nóng và tôi muốn đề cập tới các vấn đề của dịch vụ phổ cập từ góc độ kinh tế.

Nếu chúng ta tính đến tất cả các tác động tích cực của mạng lưới bưu chính phổ cập bền vững và ổn định thì việc duy trì dịch vụ này là cần thiết. Thật sự, để đạt được điều này ta phải chi phí với một giá khá cao, nhưng chúng ta không thể bỏ qua khả năng của dịch vụ phổ cập đóng góp hiệu quả cho nền kinh tế của một đất nước cũng như cho toàn thế giới khi mà các công nghệ mới và Internet đang giúp cho các nhà khai thác bưu chính cải thiện các dịch vụ hiện có hoặc phát triển dịch vụ mới. Dịch vụ phổ cập cũng thích ứng nhờ những khả năng rất mở của công nghệ mới.

Mới đây thôi, có một sự kiện có vẻ bình thường nổi lên – đó là việc phát hành rộng rãi tác phẩm Harry Potter - cho chúng ta thấy một ví dụ điển hình về việc dịch vụ phổ cập có ý nghĩa như thế nào trong kỷ nguyên Internet. Hơn 2,5 triệu bản được đăng ký qua Internet đã được các nhà khai thác phát tới khách hàng ngay sau khi phát hành vào tháng 7 vừa qua. Có thể thấy rằng đây là dịch vụ giao hàng qua bưu chính lớn nhất từ trước đến nay được đặt mua qua Internet chỉ trong một ngày. Điều này có thể là khả thi không nếu như không có mạng lưới dịch vụ bưu chính phổ cập ?.

Việc cung cấp dịch vụ bưu chính phổ cập qua biên giới tới tất cả các nhà kinh doanh và các công dân cũng giúp cho việc thúc đẩy sự hòa hợp và mở rộng thị trường. Trong một môi trường cạnh tranh quốc tế cao, dịch vụ này giúp cho các công ty và các cá nhân được dễ dàng hơn truy cập vào các thị trường nội địa. Đây là phương tiện cơ bản của thương mại giữa các nước và giữa các khu vực kinh tế. Không có các dịch vụ bưu chính, các trang web thương mại như Amazon hay eBay, đang mang lại lợi ích cho hàng triệu người, có thể không bao giờ có được thành công như hôm nay.

Hôm nay, nhân ngày Bưu chính Thế giới, tôi kêu gọi tất cả các nước thành viên của UPU vì lợi ích chung hãy tiếp tục cam kết việc thực hiện một trong các nguyên tắc cơ bản của Liên minh là tiếp tục phát triển và nâng cao hiệu quả việc cung cấp các dịch vụ bưu chính phổ cập.

Edouard Dayan

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)