Công điện số 01/CĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

(Mic.gov.vn) - 
Công điện số 01/CĐ-BTTTT hồi 18 giờ 00 ngày 24 tháng 9 năm 2007
 
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

điện các đơn vị :

- Các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông,
- Các Doanh nghiệp bưu chính, viễn thông,
- Sở Bưu chính Viễn thông các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/CĐ-BTTTT

Hà Nội, hồi 18 giờ 00 ngày 24 tháng 9 năm 2007

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

điện các đơn vị :

- Các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông,

- Các Doanh nghiệp bưu chính, viễn thông,

- Sở Bưu chính Viễn thông các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá.

Theo tin của Trung tâm DBKTTV Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 24/9/2007, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 19,9 độ vĩ bắc; 110,7 độ kinh đông, trên phần đông bắc đảo Hải Nam(Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật trên cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 4 di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km. Đến 13 giờ ngày 25/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,0 độ vĩ bắc; 106,8 độ kinh đông, cách bờ biển các tỉnh Hải Phòng - Thanh Hóa khoảng 70 km về phía đông và ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 150-200km. Dự báo trong 48 giờ tới, bão số 4 tiếp tục di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km và ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh phía đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Khoảng chiều và tối ngày 25/9/2007, vùng tâm bão có khả năng đi vào địa phận các tỉnh Hải Phòng-Thanh Hóa và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Thủ tướng Chính phủ đã có công điện khẩn số 1363/CĐ-TTg ngày 24/9/2007 chỉ đạo các Bộ, ngành, Uỷ ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá tổ chức kịp thời các biện pháp phòng, chống bão số 4. Thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng Chính phủ và để đảm bảo an toàn mạng lưới bưu chính, viễn thông; đảm bảo an toàn tuyệt đối thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống bão, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả do cơn bão số 4 gây ra, tiếp theo điện số 03/CĐ-VT ngày 23/9/2007 của Ban chi huy PCLB Bộ, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai ngay một số công việc trọng tâm sau:

1. Tăng cường thực hiện nghiêm túc chế độ trực lãnh đạo, trực ban chỉ huy PCLB và trực ứng cứu thông tin, theo dõi sát tình hình cơn bão số 4; Báo cáo kịp thời tình hình hoạt động của mạng lưới bưu chính, viễn thông và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ chỉ huy, điều hành công tác phòng, chống cơn bão số 4, công tác tìm kiếm cứu nạn về Ban chỉ huy PCLB Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Tổ chức triển khai ngay các phương án phòng, chống lụt, bão và phương án đảm bảo sẵn sàng thông tin liên lạc của các đơn vị trực thuộc phục vụ chỉ đạo điều hành của các cơ quan Đảng, chính quyền địa phương các cấp trong công tác phòng, chống bão số 4. Đặc biệt, các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá tăng cường kiểm tra, rà soát và tổ chức gia cố lại toàn bộ nhà trạm, cột cao, anten thuộc các hệ thống đài phát, đài thu vô tuyến, các hệ thống truyền dẫn, thông tin di động và mạng ngoại vi, bổ sung kịp thời các thiết bị dự phòng trên mạng lưới bưu chính, viễn thông, thiết bị nguồn điện như máy nổ, ắc quy cho các đơn vị.

3. Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam tiếp tục chủ động phối hợp với Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương để tổ chức phát sóng kịp thời các bản tin dự báo bão số 4 theo quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão lũ cho ngư dân trên biển; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát các bản tin kèm theo bản tin dự báo bão để hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển không đi vào vùng nguy hiểm và hướng dẫn các tàu thuyền đang hoạt động trong vùng nguy hiểm về đất liền hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn;

- Duy trì nghiêm chế độ trực canh thông tin cấp cứu - khẩn cấp, đặc biệt đối với các tàu thuyền đánh bắt hải sản bằng phương thức thoại trên tần số cấp cứu - khẩn cấp 7903 kHz (tần số qui định Quốc gia), tiếp nhận, xử lý thông tin về tàu thuyền và chuyển tin kịp thời đến các cơ quan liên quan.

4. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam chỉ đạo Bưu điện các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá và các đơn vị có liên quan sẵn sàng tổ chức thông tin cơ động khi có yêu cầu bằng xe cơ động vô tuyến sóng ngắn Codan và điện thoại vệ tinh cho đoàn công tác của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương đến các địa phương có khả năng bão đổ bộ trực tiếp để phối hợp với địa phương chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả cơn bão.

5. Sở Bưu chính Viễn thông các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ cho Uỷ ban Nhân dân, Ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh, thành phố chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống bão số 4 và tìm kiếm cứu nạn. Đặc biệt chỉ đạo các doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức kiểm tra ngay thông tin liên lạc tại các trọng điểm PCLB của tỉnh như đê, đập, hồ chứa nước,…và đảm bảo thông tin liên lạc cho chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương từ tỉnh đến các huyện và các trọng điểm PCLB của tỉnh.

6. Ban Chỉ huy PCLB Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, Sở Bưu chính Viễn thông các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông triển khai ngay các phương án phòng, chống bão, đảm bảo an toàn thông tin liên lạc và việc thực hiện nội dung công điện khẩn này. Thường xuyên báo cáo Bộ trưởng tình hình phòng, chống bão số 4 và đề xuất các giải pháp cần thiết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Văn phòng CP;
- BCĐPCLBTW, UBQG TKCN;
- Thành viên BCH PCLB Bộ BCVT;
- Lưu: VT, VT.
KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

(Đã ký)

NamThắng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)