Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông và Công nghệ thông tin ASEAN (ASEAN TELMIN)

(Mic.gov.vn) - 

Từ ngày 22-24/8/2007, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông và Công nghệ thông tin ASEAN (ASEAN TELMIN) lần thứ 7 tổ chức tại Siem Reap, Campuchia. Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông và Công nghệ thông tin ASEAN được tổ chức hàng năm với mục tiêu đẩy mạnh các chương trình hợp tác trong lĩnh vực ICT giữa các nước thành viên.


Từ ngày 22-24/8/2007, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông và Công nghệ thông tin ASEAN (ASEAN TELMIN) lần thứ 7 tổ chức tại Siem Reap, Campuchia. Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông và Công nghệ thông tin ASEAN được tổ chức hàng năm với mục tiêu đẩy mạnh các chương trình hợp tác trong lĩnh vực ICT giữa các nước thành viên.

Hội nghị ASEAN TELMIN 2007 có sự tham dự của Bộ trưởng phụ trách về viễn thông và công nghệ thông tin của 10 nước thành viên ASEAN và 3 nước đối thoại là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã tham dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.

Hội nghị năm nay có chủ đề “Công nghệ thông tin và Truyền thông (ICT) hướng tới nông thôn” với các nội dung thảo luận về các chương trình, hoạt động hợp tác nhằm đẩy nhanh việc cung cấp các dịch vụ và ứng dụng ICT cho các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa và thu hẹp khoảng cách số giữa các khu vực trong một nước và giữa các nước thành viên ASEAN.

Với mục tiêu nâng cao khả năng truy nhập của người dân ở nông thôn, các Bộ trưởng đã thống nhất triển khai đồng thời nhiều chương trình hợp tác như xây dựng các cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ với các giải pháp công nghệ mới, chi phí thấp, nâng cao nhận thức và hiểu biết của người dân về các tiện ích của ICT, phát triển nội dung số và các ứng dụng phù hợp với nhu cầu của nông thôn, huy động các nguồn lực khác nhau để đầu tư phát triển hạ tầng thông tin nông thôn, khuyến khích doanh nghiệp và người dân cùng tham gia đóng góp và xây dựng các quỹ dịch vụ công ích. Các nội dung này đã được khẳng định trong Tuyên bố Siem Reap được các Bộ trưởng thông qua tại Hội nghị. Đây cũng là các nội dung phù hợp với chính sách phát triển viễn thông nông thôn hiện nay của Việt Nam. Đoàn Việt Nam tham gia hội nghị đã tích cực đóng góp cho việc xây dựng văn kiện và chia xẻ những kinh nghiệm của Việt Nam trong việc phát triển viễn thông nông thôn.

Tại Hội nghị, các Bộ trưởng cũng đã xem xét và cho ý kiến chỉ đạo, thông qua nhiều đề xuất về các chương trình dự án hợp tác ICT trong ASEAN do Hội nghị Quan chức viễn thông (TELSOM) chuẩn bị. Đặc biệt, trong kế hoạch 2007-2008, Hội nghị đã nhất trí sử dụng Quỹ ICT trong ASEAN (do các nước thành viên đóng góp) để tài trợ cho việc triển khai 11 dự án hợp tác, trong đó có dự án Xây dựng sàn giao dịch điện tử chung cho hàng hóa và dịch vụ ICT trong ASEAN do Việt Nam đề xuất và chủ trì thực hiện. Hội nghị cũng đã chính thức thông qua việc thành lập Trung tâm ICT trong ASEAN để điều phối việc thực hiện các dự án. Đây là một Trung tâm ảo, với một Giám đốc (Malaysia) và 2 Phó giám đốc (Việt Nam và Indonesia) làm việc từ xa (qua mạng).

Ngoài các chương trình hợp tác nội khối ASEAN, các Bộ trưởng của ASEAN và các nước đối thoại là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đã thảo luận và thông qua nhiều hoạt động hợp tác trong năm 2007-2008 và các năm tiếp theo. Các nước đối thoại đã khẳng định tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với ASEAN trong lĩnh vực ICT thông qua các kế hoạch hoạt động cụ thể. Các lĩnh vực được ưu tiên là hợp tác về an toàn an ninh mạng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng môi trường chính sách và hành lang pháp lý, các quy định quản lý nhà nước chuyên ngành, thu hẹp khỏang cách số và dịch vụ phổ cập...

Trong thời gian tham dự Hội nghị, Thứ trưởng Lê Nam Thắng đã có một số buổi làm việc song phương với Bộ trưởng các nước và Lãnh đạo một số doanh nghiệp về ICT trong khu vực.

Các Bộ trưởng đã nhất trí tổ chức Hội nghị ASEAN TELMIN 2008 tại Indonesia.

HTQT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)