Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông

(Mic.gov.vn) - 

Sáng ngày 21/8/2007, tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông 18 Nguyễn Du, Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT). Tham dự buổi làm việc có Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn, Phó chủ nhiệm Văn phòng chính phủ Trần Quốc Toản, các đồng chí Thứ trưởng và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ TT&TT.


Sáng ngày 21/8/2007, tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông 18 Nguyễn Du, Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT). Tham dự buổi làm việc có Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn, Phó chủ nhiệm Văn phòng chính phủ Trần Quốc Toản, các đồng chí Thứ trưởng và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ TT&TT.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp đã báo cáo tình hình triển khai công tác của Bộ TT&TT bao gồm tình hình bàn giao và tiếp nhận giữa Bộ Bưu chính, Viễn thông và Bộ TT&TT, giữa Bộ TT&TT và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các vấn đề về Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ của Bộ TT&TT gồm kết cấu và nội dung dự thảo Nghị định, một số vấn đề về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ; các kiến nghị về Nghị định mới của Bộ, về cơ sở vật chất của Bộ và về cơ chế tài chính.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của Lãnh đạo các Bộ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực; khẳng định vị trí quan trọng của công tác báo chí, xuất bản; nhìn nhận xu hướng hội tụ của công nghệ thông tin và truyền thông, việc gắn kết giữa công nghiệp nội dung và công nghệ thông tin là tất yếu. Thủ tướng hoan nghênh sự chấp hành nghiêm túc, sự làm việc khẩn trương, có hiệu quả của Bộ TT&TT trong việc ổn định ngay bộ máy tổ chức, đảm bảo việc quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực BCVT&CNTT, báo chí, xuất bản được liên tục; đánh giá cao việc nhanh chóng xây dựng Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ của Bộ. Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ cần đảm bảo làm tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực BCVT&CNTT, báo chí, xuất bản để các lĩnh vực này phát triển nhanh và tốt hơn nữa.

Về những kiến nghị của Lãnh đạo Bộ TT&TT, trong đó có các vấn đề về quản lý hoạt động quảng cáo, triển lãm, quản lý hoạt động báo chí đối ngoại, phát triển nguồn nhân lực CNTT, an toàn thông tin... Thủ tướng đã có ý kiến chỉ đạo một số vấn đề cấp bách đồng thời giao Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ và Bộ TT&TT tiếp tục phối hợp giải quyết các vấn đề còn lại.

Kết thúc buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp đã hứa với Thủ tướng Bộ TT&TT sẽ phấn đấu rất quyết liệt, quyết tâm làm tốt công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực BCVT&CNTT, báo chí và xuất bản.

PTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)