Lễ tiếp nhận chuyển giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước lĩnh vực báo chí, xuất bản về Bộ Thông tin và Truyền thông

(Mic.gov.vn) - 

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trần Đức Lai tặng hoa cho đại diện Cục Báo chí, Cục Xuất bản tại Lễ tiếp nhậnNgày 20 tháng 8 năm 2007, tại Trụ sở Bộ Thông tin & Truyền thông, 18 Nguyễn Du, Hà Nội, đã diễn ra Lễ tiếp nhận chuyển giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước lĩnh vực báo chí, xuất bản về Bộ. Tới dự Lễ tiếp nhận có Bộ trưởng Lê Doãn Hợp và các Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Trần Chiến Thắng, cùng đại diện Cục Báo chí, Cục Xuất bản và các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.


Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trần Đức Lai tặng hoa cho đại diện Cục Báo chí, Cục Xuất bản tại Lễ tiếp nhậnNgày 20 tháng 8 năm 2007, tại Trụ sở Bộ Thông tin & Truyền thông, 18 Nguyễn Du, Hà Nội, đã diễn ra Lễ tiếp nhận chuyển giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước lĩnh vực báo chí, xuất bản về Bộ. Tới dự Lễ tiếp nhận có Bộ trưởng Lê Doãn Hợp và các Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Trần Chiến Thắng, cùng đại diện Cục Báo chí, Cục Xuất bản và các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thực hiện Quyết định số 1000/QĐ-TTg ngày 8/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về báo chí và xuất bản và chuyển tổ chức biên chế cán bộ, công chức, viên chức làm công tác báo chí xuất bản từ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, sang Bộ Thông tin và Truyền thông, tiếp theo Lễ bàn giao ngày 17/8/2007 tại Trụ sở cơ quan Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, 51 Ngô Quyền, Hà Nội là Lễ tiếp nhận về chức năng quản lý nhà nước lĩnh vực báo chí, xuất bản về Bộ Thông tin và Truyền thông tại Trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông. Theo Biên bản bàn giao đã được ký giữa Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp, Cục Báo chí và Cục Xuất bản sẽ được chuyển giao sang Bộ Thông tin và Truyền thông với toàn bộ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước; nguyên trạng tổ chức, biên chế, cán bộ công chức, hồ sơ và tài liệu lưu trữ; các công việc đang và sẽ triển khai trong thời gian tới; cùng tài chính, tài sản và các trang thiết bị đang quản lý.

Phát biểu tại Lễ tiếp nhận, đại diện Cục Báo chí và Cục Xuất bản cùng bày tỏ mong muốn sẽ nhận được những sự hỗ trợ, hợp tác, giúp đỡ và tạo điều kiện từ Lãnh đạo cũng như các đơn vị chức năng thuộc Bộ trong thời gian tới để có thể tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Lê Doãn Hợp cũng hy vọng Cục Báo chí, Cục Xuất bản sẽ kế thừa truyền thống của mình, tiếp tục cố gắng vươn lên và làm tốt hơn nữa công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực báo chí và xuất bản, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước trong giai đoạn mới.

PTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)