Lễ bàn giao giữa Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Đỗ Trung Tá và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp

(Mic.gov.vn) - 

Triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội Khoá XII, kỳ họp thứ 1, Quyết định số 834/2007/QĐ-CTN ngày 3/8/2007 của Chủ tịch nước và thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, sáng ngày 15/8/2007 tại Trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyễn Du, Hà Nội đã diễn ra Lễ bàn giao giữa Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Đỗ Trung Tá và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp về nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng và chức năng, tổ chức bộ máy Bộ Bưu chính, Viễn thông sang Bộ Thông tin và Truyền thông. Chứng kiến Lễ bàn giao có đại diện Văn phòng Chính phủ, đại diện Bộ Nội vụ, đại diện Bộ Kế hoạch đầu tư, cùng các Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Lãnh đạo Công đoàn Bưu điện Việt Nam và đại diện các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực BCVT và CNTT.


Triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội Khoá XII, kỳ họp thứ 1, Quyết định số 834/2007/QĐ-CTN ngày 3/8/2007 của Chủ tịch nước và thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, sáng ngày 15/8/2007 tại Trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyễn Du, Hà Nội đã diễn ra Lễ bàn giao giữa Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Đỗ Trung Tá và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp về nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng và chức năng, tổ chức bộ máy Bộ Bưu chính, Viễn thông sang Bộ Thông tin và Truyền thông. Chứng kiến Lễ bàn giao có đại diện Văn phòng Chính phủ, đại diện Bộ Nội vụ, đại diện Bộ Kế hoạch đầu tư, cùng các Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Lãnh đạo Công đoàn Bưu điện Việt Nam và đại diện các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực BCVT và CNTT.

Tại Lễ bàn giao, đại diện Bộ Nội vụ đã đọc các Quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng và các Thứ trưởng của Bộ Thông tin và Truyền thông. Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ đọc Dự thảo Biên bản bàn giao giữa Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Đỗ Trung Tá với Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp. Trong Biên bản, các công tác được bàn giao từ Bộ Bưu chính Viễn thông sang Bộ Thông tin và Truyền thông bao gồm: tình hình tóm tắt các nhiệm vụ chính trị đã được Bộ Bưu chính Viễn thông thực hiện trong đó có: Công tác xây dựng hành lang pháp lý và Chiến lược, quy hoạch, cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển BCVT&CNTT; Công tác chỉ đạo điều hành; Công tác tổ chức và cán bộ; Nhiệm vụ của các Lãnh đạo Bộ; Các tổ chức Đảng và Đoàn thể; Về kinh tế tài chính và Các kết quả cụ thể về phát triển BCVT&CNTT tới hết tháng 7/2007. Biên bản bàn giao cũng giành một phần nội dung đề cập đến các công tác lớn cần được tiếp tục triển khai trong thời gian tới: Tiếp tục triển khai các đề án đã được ghi vào chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2007; Hướng dẫn chi sự nghiệp CNTT trong các cơ quan hành chính nhà nước; Triển khai các hoạt động của Ban chỉ đạo CNTT quốc gia; Tăng cường kiểm soát chất lượng các dịch vụ…

Phát biểu tại Lễ bàn giao, Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Đỗ Trung Tá nhiệt liệt chúc mừng Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông mới được bổ nhiệm và bày tỏ hy vọng rằng Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được để ngành CNTT và Truyền thông phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn nữa trong giai đoạn tới. Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Đỗ Trung Tá cũng khẳng định sẽ tiếp tục đóng góp cao nhất tâm trí và sức lực của mình vào những phần việc có thể, thích hợp cho sự nghiệp phát triển Thông tin và Truyền thông của đất nước.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp, thay mặt các đồng chí Lãnh đạo Bộ, bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc với những cống hiến của Bộ trưởng Đỗ Trung Tá đối với Ngành thời gian qua và một lần nữa khẳng định lời hứa sẽ làm tốt trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã giao phó, đưa Bộ Thông tin và Truyền thông trở thành Bộ tiên phong trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá và hiện đại hoá của đất nước.

PT_IC

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)