Hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật; chương trình, kế hoạch cung cấp dịch vụ viễn thông công ích

(Mic.gov.vn) - 
Ngày 24/7/2007 tại thị xã Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, Bộ Bưu chính, Viễn thông đã chủ trì tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin; chương trình, kế hoạch cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.

Đến tham dự hội nghị có lãnh đạo uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo các Sở Bưu chính Viễn thông trên toàn quốc, lãnh đạo các doanh nghiệp viễn thông, đại diện các Bộ liên quan và các đơn vị chức năng của Bộ BCVT.


Ngày 24/7/2007 tại thị xã Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, Bộ Bưu chính, Viễn thông đã chủ trì tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin; chương trình, kế hoạch cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.

Đến tham dự hội nghị có lãnh đạo uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo các Sở Bưu chính Viễn thông trên toàn quốc, lãnh đạo các doanh nghiệp viễn thông, đại diện các Bộ liên quan và các đơn vị chức năng của Bộ BCVT.

Bộ trưởng, Bí thư ban cán sự Đảng Đỗ Trung Tá cùng các đồng chí Thứ trưởng Trần Đức Lai và Nguyễn Thành Hưng đã chủ trì hội nghị.

Bộ trưởng Đỗ Trung Tá đã phát biểu khai mạc chỉ đạo hội nghị và trao quyết định cung cấp dịch vụ viễn thông công ích năm 2007 cho 4 doanh nghiệp viễn thông: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam, Tổng công ty Viễn thông Quân đội, Công ty Viễn thông Điện lực và Công ty cổ phần dịch vụ Viễn thông Sài gòn.

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đã trình bày về môi trường pháp lý trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn Thông và CNTT, nhấn mạnh đến vai trò của các Sở và các doanh nghiệp trong việc góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, yêu cầu các Sở, các doanh nghiệp tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho công tác này.

Thứ trưởng Trần Đức Lai, Chủ tịch Quỹ Viễn thông công ích đã phát biểu với hội nghị về công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và việc triển khai thực hiện chính sách cung cấp dịch vụ viễn thông công ích. Về dịch vụ viễn thông công ích, Bộ BCVT đã ban hành các quyết định công bố các vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích cũng như các hệ thống biểu mẫu làm cơ sở thực hiện cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ này. Theo Quyết định số 74/2006/QĐ-TTg ngày 7/4/2006 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010, trong đó xác định các mục tiêu cụ thể như sau:

- 100% số xã trên toàn quốc có điểm truy nhập dịch vụ điện thoại công cộng;

- 70% số xã trên toàn quốc có điểm truy nhập dịch vụ Internet công cộng;

- Mật độ điện thoại tại các vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đạt trên 5 máy/100 dân;

- Mọi người dân được truy nhập miễn phí khi sử dụng các dịch vụ viễn thông bắt buộc.

Đại diện các doanh nghiệp được giao cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đã phát biểu cam kết thực hiện hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu được giao.

Hội nghị sẽ tổng kết vào ngày 26/7/2006.

PTH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)