Hội nghị Giám đốc Công nghệ thông tin các Bộ, Ngành

(Mic.gov.vn) - 

Sáng ngày 20/7/2007, tại 18 Nguyễn Du, Hà Nội, Bộ Bưu chính, Viễn thông đã tổ chức Hội nghị Giám đốc Công nghệ thông tin các Bộ, Ngành. Đến dự có các giám đốc các đơn vị chuyên trách CNTT các Bộ, ngành, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ BCVT. Thứ trưởng Vũ Đức Đam tham dự và chủ trì hội nghị.


Sáng ngày 20/7/2007, tại 18 Nguyễn Du, Hà Nội, Bộ Bưu chính, Viễn thông đã tổ chức Hội nghị Giám đốc Công nghệ thông tin các Bộ, Ngành. Đến dự có các giám đốc các đơn vị chuyên trách CNTT các Bộ, ngành, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ BCVT. Thứ trưởng Vũ Đức Đam tham dự và chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã nghe hướng dẫn triển khai Nghị định 64/2007/NĐ-CP và dự thảo Chương trình ứng dụng CNTT trong cơ quan Nhà nước; tổng hợp về chức năng, nhiệm vụ các đơn vị chuyên trách CNTT; phương hướng, hình thức hoạt động của các Giám đốc CNTT thời gian tới; hướng dẫn lập kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2007-2010 và kế hoạch cho năm 2008; hướng dẫn các điều kiện bảo đảm an toàn bảo mật thông tin trong giao dịch điện tử của các cơ quan nhà nước; giới thiệu tình hình triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng của Đảng và Nhà nước. Ban cơ yếu Chính phủ đã hướng dẫn thực hiện Điều 51 Nghị định 64. Đây là một Hội nghị không giấy tờ, các tài liệu được sử dụng trên máy tính của các đại biểu.

Các đại biểu đã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm quản lý, những thuận lợi, khó khăn trong ứng dụng CNTT tại đơn vị như phát triển nhân lực, xây dựng kế hoạch phát triển; trình bày những nét mới trong hoạt động CNTT và đề xuất giải pháp phát triển ứng dụng CNTT ...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Vũ Đức Đam đã ghi nhận những kết quả và nỗ lực của các đơn vị chuyên trách CNTT các Bộ, ngành trong thời gian qua. Thứ trưởng cũng đã giải đáp, trao đổi và đưa ra những chỉ đạo cụ thể về những vấn đề các đại biểu nêu ra trong Hội nghị.

PTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)