Bộ BCVT họp nghe thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X

(Mic.gov.vn) - 

Sáng ngày 19/7/2007, tại 18 Nguyễn Du, Hà Nội, Ban cán sự Đảng Bộ Bưu chính Viễn thông đã tổ chức buổi họp nghe đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X. Tham dự buổi họp có các đồng chí Thứ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông, các đồng chí bí thư chi bộ Đảng, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông.


Sáng ngày 19/7/2007, tại 18 Nguyễn Du, Hà Nội, Ban cán sự Đảng Bộ Bưu chính Viễn thông đã tổ chức buổi họp nghe đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X. Tham dự buổi họp có các đồng chí Thứ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông, các đồng chí bí thư chi bộ Đảng, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông.

Các đại biểu đã nghe đồng chí Vũ Đức Đam thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X. Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X diễn ra trong 10 ngày từ 5-14/7/2007. Hội nghị lần này tập trung bàn về công tác xây dựng Đảng và Nhà nước nhằm tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng, thực hiện sự lãnh đạo đối với những nhiệm vụ quan trọng trước mắt, bảo đảm yêu cầu và phương hướng lãnh đạo của Đảng cho cả nhiệm kỳ và những năm tiếp theo.

Hội nghị đã tập trung bàn về việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trước yêu cầu mới.

Hội nghị đã thông qua bốn nghị quyết mới là các nghị quyết về "Công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới", “Tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Đảng", "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị"; và "Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước".

Một trong những kết quả quan trọng nhất của hội nghị lần này là thống nhất về cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII và giới thiệu nhân sự lãnh đạo các cơ quan Nhà nước để Quốc hội bầu và phê chuẩn.

PTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)