Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 58-CT/TW của Bộ Chính trị

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 15/6/2007, tại 18 Nguyễn Du, Hà Nội, Ban Chỉ đạo Quốc gia về CNTT phối hợp với Bộ Bưu chính, Viễn thông đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm (2001-2005) thực hiện Chỉ thị số 58-CT/TW ngày 17/10/2000 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đến dự Hội nghị có các đồng chí GS.TSKH Đỗ Trung Tá, Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về CNTT, đồng chí GS.VS Đào Trọng Thi, Uỷ viên TƯ Đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo CNTT các cơ quan Đảng, các đồng chí Lãnh đạo các Bộ Công nghiệp, Giáo dục Đào tạo, Thương mại, Văn hoá Thông tin, Bưu chính, Viễn thông, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố và 150 đại biểu là các Uỷ viên Ban chỉ đạo Quốc gia về CNTT, đại diện lãnh đạo và giám đốc CNTT các bộ, ngành, cơ quan trung ương...


Ngày 15/6/2007, tại 18 Nguyễn Du, Hà Nội, Ban Chỉ đạo Quốc gia về CNTT phối hợp với Bộ Bưu chính, Viễn thông đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm (2001-2005) thực hiện Chỉ thị số 58-CT/TW ngày 17/10/2000 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đến dự Hội nghị có các đồng chí GS.TSKH Đỗ Trung Tá, Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về CNTT, đồng chí GS.VS Đào Trọng Thi, Uỷ viên TƯ Đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo CNTT các cơ quan Đảng, các đồng chí Lãnh đạo các Bộ Công nghiệp, Giáo dục Đào tạo, Thương mại, Văn hoá Thông tin, Bưu chính, Viễn thông, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố và 150 đại biểu là các Uỷ viên Ban chỉ đạo Quốc gia về CNTT, đại diện lãnh đạo và giám đốc CNTT các bộ, ngành, cơ quan trung ương, đại diện một số hiệp hội CNTT. Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông Đỗ Trung Tá, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về CNTT đã chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã nghe đồng chí Đỗ Trung Tá trình bày báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 58-CT/TW của Bộ Chính trị và báo cáo về hoạt động của Ban Chỉ đạo Quốc gia về CNTT. Chỉ thị 58 cùng với các nỗ lực thực hiện của các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức, nhu cầu ứng dụng CNTT của xã hội và sự phát triển mạnh mẽ của ngành viễn thông trong những năm qua đã tạo ra những chuyển biến đáng khích lệ. Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 58, việc ứng dụng và phát triển CNTT ở nước ta đã có những tiến bộ rõ rệt, đã có những đóng góp bước đầu cho sự nghiệp CNH-HĐH, cải cách hành chính, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ của các Ngành và các lĩnh vực, nâng cao năng lực cạnh tranh của nhiều doanh nghiệp, đóng góp tích cực trong việc cung cấp thông tin phục vụ cộng đồng, kể cả khu vực nông thôn, các vùng xa và đồng bào ta ở nước ngoài. Công nghiệp CNTT và viễn thông với doanh thu hơn 4 tỷ USD/năm thực sự đã trở thành một ngành kinh tế quan trọng của nước ta. Mục tiêu phát triển đến năm 2010 là ứng dụng rộng rãi CNTT trong các ngành, lĩnh vực trọng điểm của nền kinh tế. Hình thành, xây dựng và phát triển Việt Nam điện tử với công dân điện tử, chính phủ điện tử, doanh nghiệp điện tử, giao dịch và thương mại điện tử để Việt nam đạt trình độ trung bình trong ASEAN.

Báo cáo về hoạt động của Ban Chỉ đạo Quốc gia về CNTT đã nhận định các hoạt động của Ban chỉ đạo đã có tác dụng thúc đẩy việc xây dựng và thực hiện các chiến lược, kế hoạch, chương trình, dự án và các chính sách CNTT trọng điểm; tạo môi trường liên kết các bộ, ngành trong hoạt động CNTT; hoàn thiện hệ thống quản lý CNTT mà nổi bật nhất là cơ cấu tổ chức mới của Ban chỉ đạo Quốc gia về CNTT bao gồm thành viên: Trưởng ban là Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng ban là Bộ trưởng Bộ BCVT và các ủy viên là Chánh văn phòng Trung ương Đảng, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, các Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thứ trưởng Bộ BCVT; tạo nền móng cho các bước phát triển tiếp trong giai đoạn tới.

GS.VS Đào Trọng Thi, Uỷ viên TƯ Đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo CNTT các cơ quan Đảng đã báo cáo kết quả và bài học kinh nghiệm từ việc triển khai Đề án Tin học hoá hoạt động của các cơ quan Đảng giai đoạn 2001-2005. Nhiều đơn vị, bộ, ngành, địa phương và hiệp hội như Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, tỉnh Lào Cai,… cũng đã có báo cáo tham luận tại Hội nghị. Bộ Bưu chính, Viễn thông cũng đã trình bày báo cáo về Triển khai Nghị định số 64/2007/NĐ-CP của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước và phương hướng xây dựng Chương trình Quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước giai đoạn 2007-2010.

Các báo cáo, tham luận và ý kiến phát biểu tại Hội nghị đã tập trung làm rõ các kết quả chính đã đạt được, các tồn tại, nguyên nhân, các bài học kinh nghiệm, việc triển khai một số nhiệm vụ đã được xác định trong giai đoạn 2006-2010, kiến nghị các giải pháp và biện pháp với Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ nhằm tăng cường và đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng và phát triển CNTT ở nước ta, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

PTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)