Khai mạc Lớp đào tạo cho cán bộ lãnh đạo và quản lý về an toàn an ninh thông tin

(Mic.gov.vn) - 

Sáng ngày 14/6/2007, tại Tp. Hồ Chí Minh, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) phối hợp với Sở Bưu chính, Viễn thông Tp. Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Lớp đào tạo cho cán bộ lãnh đạo và quản lý về an toàn an ninh thông tin. Tham dự lớp học có các cán bộ lãnh đạo và quản lý của các sở Bưu chính, Viễn thông các tỉnh phía nam, các cơ quan, tổ chức hoạt động trên mạng Internet trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh. Thứ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông, Vũ Đức Đam đã đến dự và phát biểu khai mạc lớp học.


Sáng ngày 14/6/2007, tại Tp. Hồ Chí Minh, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) phối hợp với Sở Bưu chính, Viễn thông Tp. Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Lớp đào tạo cho cán bộ lãnh đạo và quản lý về an toàn an ninh thông tin. Tham dự lớp học có các cán bộ lãnh đạo và quản lý của các sở Bưu chính, Viễn thông các tỉnh phía nam, các cơ quan, tổ chức hoạt động trên mạng Internet trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh. Thứ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông, Vũ Đức Đam đã đến dự và phát biểu khai mạc lớp học.

Thứ trưởng nêu khái quát tình hình phát triển và ứng dụng CNTT trên thế giới trong thời gian vừa qua và những dự báo cho tương lai; những nguy hại của việc không đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; hoàn cảnh ra đời Chỉ thị số 03/2007/CT-BBCVT … Thứ trưởng cho rằng để đảm bảo an toàn an ninh thông tin cần phải có sự hợp sức của tất cả các địa phương, các ngành, các quốc gia.

Mục tiêu của khóa học đào tạo nhằm cung cấp cơ sở pháp lý, các chính sách về an toàn, an ninh thông tin đặc biệt là hướng dẫn tổ chức triển khai Chỉ thị số 03/2007/CT-BBCVT V/v: Tăng cường đảm bảo an ninh thông tin trên mạng Internet của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông và tổ chức công tác điều phối báo cáo sự cố.

Khóa học được tổ chức trong hai ngày và kết thúc vào chiều ngày 15/6/2007.

CNTPHCM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)