Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam triển khai nhiệm vụ phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai (PCLB, GNTT) năm 2007

(Mic.gov.vn) - 

Thứ trưởng Bộ BCVT Lê Nam Thắng phát biểu chỉ đạo Hội nghịNgày 23/3/2007 tại thành phố Đà Nẵng, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác PCLB, GNTT năm 2006 và triển khai nhiệm vụ PCLB, GNTT năm 2007. Đến dự Hội nghị gồm có : Đ/c Lê Nam Thắng, Thứ trưởng Bộ BCVT, Ủy viên Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương, Trưởng ban chỉ huy PCLB,GNTT ngành Bưu Điện ; Đ/c Phạm Long Trận, Q. Chủ tịch Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Ban chỉ đạo PCLB, GNTT ngành Bưu điện và Giám đốc bưu điện các tỉnh, thành phố, các công ty đã và đang trực tiếp triển khai thực hiện các phương án PCLB, GNTT của Tập đoàn.


Thứ trưởng Bộ BCVT Lê Nam Thắng phát biểu chỉ đạo Hội nghịNgày 23/3/2007 tại thành phố Đà Nẵng, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Tập đoàn) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác PCLB, GNTT năm 2006 và triển khai nhiệm vụ PCLB, GNTT năm 2007. Đến dự Hội nghị gồm có : Đ/c Lê Nam Thắng, Thứ trưởng Bộ BCVT, Ủy viên Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương, Trưởng ban chỉ huy PCLB,GNTT ngành Bưu Điện ; Đ/c Phạm Long Trận, Q. Chủ tịch Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Ban chỉ đạo PCLB, GNTT ngành Bưu điện và Giám đốc bưu điện các tỉnh, thành phố, các công ty đã và đang trực tiếp triển khai thực hiện các phương án PCLB, GNTT của Tập đoàn.

Theo báo cáo Tổng kết đánh giá kết quả công tác PCLB, GNTT năm 2006 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam: Năm 2006, thiên tai có nhiều diễn biến bất thường đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản tại nhiều địa phương. Ngành bưu điện nói chung và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam nói riêng cũng bị ảnh hưởng không nhỏ dưới tác động của thiên tai. Nhờ sự chỉ đạo sát sao của Ban chỉ đạo PCLB-TW, của Bộ Bưu chính Viễn thông; Sự phối hợp, giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự phối hợp chặt chẽ của các ngành. Đặc biệt nhờ những dự báo sớm và chính xác về diễn biến của thời tiết đã giúp cho Tập đoàn và các đơn vị trực thuộc triển khai kịp thời các phương án để chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời khi xảy ra tình huống và khắc phục nhanh các hậu quả, góp phần hạn chế đáng kể về thiệt hại do thiên tai, lụt bão gây ra; đảm bảo thông tin liên lạc an toàn, thông suốt trong các tình huống thiên tai, phục vụ có hiệu quả sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và phục vụ nhu cầu thông tin của xã hội. Công tác PCLB, GNTT đã đóng góp vào thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong năm 2006.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, bên cạnh việc ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã đạt được trong năm 2006; Thứ trưởng Lê Nam Thắng đã biểu dương tinh thần chủ động vượt khó và sáng tạo trong công tác PCLB, GNTT của toàn thể cán bộ công nhân viên của Tập đoàn. Thứ trưởng chỉ đạo Hội nghị tập trung thảo luận về các cơ chế, chính sách, biện pháp, giải pháp nhằm giảm tối đa tác động của thiên tai đến hoạt động mạng lưới Bưu chính, Viễn thông nhằm đảm bảo thông tin thông suốt từ Trung ương đến địa phương trong mọi tình huống.

Tại Hội nghị, thay mặt Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông, Thứ trưởng Lê Nam Thắng đã trao bằng khen cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCLB, GNTT năm 2006.

CNĐN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)