Cấp phát tự do tên miền tiếng Việt

(Mic.gov.vn) - 

Bắt đầu từ ngày 20/3/2007, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) sẽ thực hiện đăng ký tên miền tiếng Việt tự do cho các chủ thể đang có tên miền truyền thống dưới tên miền .vn, mỗi một tên miền truyền thống được đăng ký miễn phí kèm theo 1 tên miền tiếng Việt. Tất cả các chủ thể có nhu cầu sử dụng tên miền tiếng Việt cần nhập yêu cầu đăng ký qua mạng tại địa chỉ http://tenmientiengviet.vnnic.vn để được xét cấp theo nguyên tắc "đăng ký trước xét cấp trước".


Bắt đầu từ ngày 20/3/2007, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) sẽ thực hiện đăng ký tên miền tiếng Việt tự do cho các chủ thể đang có tên miền truyền thống dưới tên miền .vn, mỗi một tên miền truyền thống được đăng ký miễn phí kèm theo 1 tên miền tiếng Việt. Tất cả các chủ thể có nhu cầu sử dụng tên miền tiếng Việt cần nhập yêu cầu đăng ký qua mạng tại địa chỉ http://tenmientiengviet.vnnic.vn để được xét cấp theo nguyên tắc "đăng ký trước xét cấp trước".

Trước giai đoạn cấp phát tự do này, VNNIC đã có giai đoạn ưu tiên đăng ký cho các cơ quan quản lý Nhà nước, các đối tượng được bảo hộ về mặt bản quyền, sở hữu công nghiệp, các chủ thể đã có tên miền dưới .VN. Kết thúc giai đoạn ưu tiên này đã có gần 1.500 tên miền tiếng Việt .VN đã được cấp phát trên tổng số 1.700 tên miền tiếng Việt .VN đăng ký khai thác sử dụng. Tên miền tiếng Việt là các tên miền cấp 2 dưới .VN viết theo tiếng Việt.

VNNIC cho biết, giải pháp tên miền tiếng Việt sẽ làm tăng sự thân thiện đối với cộng đồng người Việt không biết tiếng Anh chứ không phải là giải pháp thay thế. Giải pháp này không buộc các đơn vị đã có website với tên miền tiếng anh hoặc bằng tiếng Việt không dấu phải xây dựng thêm một website khác.

TK

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)