Hội nghị Cộng tác viên năm 2007 của Tạp chí Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 9/3/2007, tại Hà Nội, Tạp chí Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin đã tổ chức Hội nghị Cộng tác viên năm 2007 và nhân dịp này đón nhận Cờ thi đua Chính phủ cho Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2006. Tới dự Hội nghị có đại diện Ban Tư tưởng Văn hoá TW, Bộ Văn hoá Thông tin, các đơn vị trong Ngành và đông đảo cộng tác viên của Tạp chí trong suốt 45 năm qua. Bộ trưởng Đỗ Trung Tá đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị.


Ngày 9/3/2007, tại Hà Nội, Tạp chí Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin đã tổ chức Hội nghị Cộng tác viên năm 2007 và nhân dịp này đón nhận Cờ thi đua Chính phủ cho Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2006. Tới dự Hội nghị có đại diện Ban Tư tưởng Văn hoá TW, Bộ Văn hoá Thông tin, các đơn vị trong Ngành và đông đảo cộng tác viên của Tạp chí trong suốt 45 năm qua. Bộ trưởng Đỗ Trung Tá đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2006 là năm Tạp chí BCVT&CNTT vừa tròn 45 tuổi và đánh dấu một năm hoạt động độc lập với nhiều khó khăn thách thức. Nhưng ngay từ đầu năm, Tạp chí đã lên kế hoạch hoạt động cụ thể, được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ BCVT, cũng như bám sát định hướng của Ban Biên tập Tạp chí, Tạp chí BCVT&CNTT đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Các lĩnh vực hoạt động của Tạp chí: Tạp chí in (Kỳ 1, Kỳ 2), Trang tin điện tử (http://www.tapchibcvt.gov.vn),...đều nhận được nhiều sự đánh giá cao.

Trong năm 2007, Tạp chí lên kế hoạch mở rộng hoạt động, đặt ra kế hoạch thiết lập mối quan hệ đối tác với các Tạp chí khoa học công nghệ cùng chuyên ngành trên thế giới, quảng bá hoạt động sôi nổi của BCVT & CNTT nước ta ra thế giới, phát triển và nâng cao chất lượng hợp tác với các cơ sở nghiên cứu đào tạo trong nước. Về quản lý nhà nước, Tạp chí đặt kế hoạch sẽ phản ánh kịp thời các sự kiện về hoạt động quản lý nhà nước, nghiên cứu tìm hiểu để các những bài viết chuyên sâu về các chính sách quản lý: cấp phép, quản lý tài nguyên, quản lý giá cước, kết nối, viễn thông công ích,...

Bộ trưởng Đỗ Trung Tá đã phát biểu đánh giá cao hoạt động của Tạp chí BCVT&CNTT trong năm qua và chỉ đạo Tạp chí trong thời gian tới phải tiếp tục phấn đấu để trở thành một tạp chí chuyên ngành trong nước có uy tín trong bối cảnh mới còn nhiều thách thức. Bộ trưởng Đỗ Trung Tá đã trao cờ Thi đua của Chính phủ cho Tạp chí BCVT&CNTT.

PTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)