Hội nghị Ban chấp hành mở rộng Tổng kết công tác năm 2006 và triển khai công tác năm 2007 của Đảng uỷ Cơ quan Bộ Bưu chính Viễn thông

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 23/1/2007, Đảng uỷ Cơ quan Bộ Bưu chính Viễn thông đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng Tổng kết công tác năm 2006 và triển khai công tác năm 2007 của Đảng bộ. Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Đỗ Trung Tá và đ/c Trần Văn Tuấn, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ khối Cơ quan kinh tế Trung ương đã tham dự và chỉ đạo Hội nghị. Đến dự còn có đại diện Ban Tuyên giáo Đảng uỷ khối Cơ quan kinh tế trung ương, Đảng uỷ Tập đoàn BCVT VN, các đồng chí Uỷ viên Ban cán sự Thứ trưởng Bộ BCVT, Uỷ viên Thường vụ, Uỷ viên Ban chấp hành, Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra, Uỷ viên Ban Tổ chức, Uỷ viên Ban Tuyên giáo, Văn phòng Đảng uỷ Cơ quan Bộ BCVT, Bí thư, Phó Bí thư và Chi uỷ viên các Chi bộ trực thuộc, Bí thư, Phó Bí thư và Uỷ viên Ban chấp hành các Đảng bộ cơ sở.


Ngày 23/1/2007, Đảng uỷ Cơ quan Bộ Bưu chính Viễn thông đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng Tổng kết công tác năm 2006 và triển khai công tác năm 2007 của Đảng bộ. Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Đỗ Trung Tá và đ/c Trần Văn Tuấn, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ khối Cơ quan kinh tế Trung ương đã tham dự và chỉ đạo Hội nghị. Đến dự còn có đại diện Ban Tuyên giáo Đảng uỷ khối Cơ quan kinh tế trung ương, Đảng uỷ Tập đoàn BCVT VN, các đồng chí Uỷ viên Ban cán sự Thứ trưởng Bộ BCVT, Uỷ viên Thường vụ, Uỷ viên Ban chấp hành, Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra, Uỷ viên Ban Tổ chức, Uỷ viên Ban Tuyên giáo, Văn phòng Đảng uỷ Cơ quan Bộ BCVT, Bí thư, Phó Bí thư và Chi uỷ viên các Chi bộ trực thuộc, Bí thư, Phó Bí thư và Uỷ viên Ban chấp hành các Đảng bộ cơ sở.

Trong năm 2006, Đảng bộ đã chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2006 của Bộ. Đó là: Từng bước hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong lĩnh vực BCVT & CNTT, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng cao; Chỉ đạo phát triển nhanh và hiện đại hoá cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia; Tăng cường công tác khoa học công nghệ, quản lý chất lượng mạng lưới, dịch vụ; Chỉ đạo đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế; Đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ an ninh, quốc phòng, phòng chống bão lụt,...; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tin học hoá công tác quản lý nhà nước; Tiếp tục chỉ đạo công tác đổi mới doanh nghiệp; Tăng cường chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra đối với các hoạt động trong lĩnh vực BCVT & CNTT,...Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng cũng được Đảng uỷ cơ quan Bộ thực hiện tốt. Đảng uỷ tiếp tục coi trọng và quan tâm công tác nâng cao trình độ chính trị cho cán bộ, Đảng viên.

Trong năm 2007, Đảng bộ tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ kinh tế - xã hội: Đẩy mạnh phát triển BCVT & CNTT; Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và xây dựng các văn bản hướng dẫn, tổ chức thực thi Luật CNTT, Luật Giao dịch điện tử,...; Tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về BCVT & CNTT;...Về công tác xây dựng Đảng, Đảng Bộ tiếp tục chú trọng việc quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và Đảng viên, tăng cường công tác kiểm tra Đảng,...

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đỗ Trung Tá đánh giá cao những hoạt động của Đảng bộ trong năm 2006 và chỉ đạo trong năm 2007 Đảng bộ phải tiếp tục giữ vững vai trò là hạt nhân của mình, lãnh đạo công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, và triển khai tích cực các phong trào thi đua để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm. Bộ trưởng cũng yêu cầu Đảng Bộ phải tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, đổi mới hình thức sinh hoạt Đảng, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, làm tốt công tác phê bình và tự phê bình, kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực, giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh...

Đồng chí Trần Văn Tuấn đã đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ đã đạt được trong năm qua, mong muốn Đảng bộ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống Đảng bộ trong sạch vững mạnh nhiều năm liền đồng thời tăng cường, chú trọng công tác xây dựng Đảng, đặc biệt trong tình hình mới.

PTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)