Công đoàn Bưu điện Việt Nam triển khai công tác năm 2007

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 20/01/2007, tại Hải Phòng, Công đoàn Bưu điện Việt Nam (CĐBĐVN) đã tổ chức hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2007. Đến dự có các đồng chí Đỗ Trung Tá, Bí Thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông; Nguyễn Minh Hồng- Thứ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông; Vũ Khang, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN; Phạm Long Trận Bí Thư Ban Cán sự Đảng, Quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn VNPT; Các đ/c Ủy viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn; Lãnh đạo CĐ BĐ Việt Nam; đại diện Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ BCVT, Tập đoàn BCVTVN và CĐBĐVN; Chủ tịch công đoàn cấp cơ sở, công đoàn trực thuộc.


Ngày 20/01/2007, tại Hải Phòng, Công đoàn Bưu điện Việt Nam (CĐBĐVN) đã tổ chức hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2007. Đến dự có các đồng chí Đỗ Trung Tá, Bí Thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông; Nguyễn Minh Hồng- Thứ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông; Vũ Khang, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN; Phạm Long Trận Bí Thư Ban Cán sự Đảng, Quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn VNPT; Các đ/c Ủy viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn; Lãnh đạo CĐ BĐ Việt Nam; đại diện Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ BCVT, Tập đoàn BCVTVN và CĐBĐVN; Chủ tịch công đoàn cấp cơ sở, công đoàn trực thuộc.

Trong năm 2006, Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã hoàn thành các mục tiêu và chương trình công tác đã đề ra. Hoạt động công đoàn từ cấp Ngành đến cấp cơ sở tạo được sự thống nhất cao trong tổ chức và thực hiện; cơ cấu tổ chức, nhân sự của các cấp công đoàn được kiện toàn. 5 nội dung hoạt động của công đoàn luôn được gắn kết chặt chẽ với việc triển khai đồng bộ 3 cuộc vận động và 10 chương trình hành động được cụ thể hóa thành các phong trào thi đua. Việc làm, điều kiện làm việc của CBCNV người lao động Bưu điện được cải thiện, thu nhập giữ ổn định và tăng, các quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động được bảo đảm. Phong trào CNVC và hoạt động công đoàn đã góp phần tích cực trong việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội của Ngành trong năm 2006. Nhiều tập thể cá nhân được tặng thưởng phần thưởng cao quý của Nhà nước, của Tổng liên đoàn và của Ngành: 01 tập thể và 01 cá nhân được được phong tặng danh hiệu “ Anh hùng thời kỳ đổi mới”, 19 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, hàng trăm tập thể, cá nhân được tặng thưởng huân chương lao động, Bằng khen Chính phủ, cờ, bằng khen của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, của Ngành BCVT.

Phát biểu với hội nghị Bộ trưởng Đỗ Trung Tá biểu dương thành tích phong trào CNVC và tổ chức công đoàn Bưu điện trong năm 2006 góp phần cùng Bộ BCVT, Tập đoàn BCVTVN hoàn thành thắng lợi chương trình công tác và hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD. Đồng thời Bộ trưởng đã yêu cầu hoạt động công đoàn trong năm 2007 cần phải tập trung vận động CBCNV phát huy truyền thống vẻ vang của ngành 62 năm qua, đoàn kết, nhất trí, năng động, sáng tạo của mỗi người, quyết tâm khắc phục các tồn tại, yếu kém để có những bước phát triển mới góp phần thực hiện kế hoạch công tác năm 2007 của toàn Ngành. Lấy năm 2007 là năm tốc độ, năm tăng cường năng lực quản trị, năm chăm sóc khách hàng; Hoạt động Công đoàn năm 2007 phải nhanh nhạy góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và nhiệm vụ kế hoạch 5 năm giai đoạn 2006 -2010, xứng đáng là ngành đi đầu trong sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Năm 2007 là năm CĐBĐVN kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển, năm tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII CĐBĐVN và Đại hội X Công đoàn Việt Nam. Đồng thời để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Bưu Điện Việt Nam, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của Ngành, CĐBĐVN phát động đợt thi đua toàn diện trong toàn Ngành. Phong trào CNVC và hoạt động của các cấp công đoàn sẽ tập trung vào 5 mục tiêu, 6 nhiệm vụ chủ yếu và 10 giải pháp cụ thể. Trong đó đẩy mạnh cuộc vận động Lao động giỏi, Lao động sáng tạo, nhằm nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả công việc, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chương trình công tác quản lý nhà nước về BCVT&CNTT, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD.

Nhân dịp này, CĐBĐVN đã tổ chức phát động thi đua năm 2007 và trao cờ của Tổng liên đoàn LĐVN, cờ và Bằng khen của CĐBĐVN cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc năm 2006.

BVH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)