Hội nghị triển khai Kế hoạch 2007 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

(Mic.gov.vn) - 

Bộ trưởng Bộ BCVT Đỗ Trung Tá phát biểu chỉ đạo Hội nghịNgày 18/1/2007, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2006 và triển khai nhiệm vụ năm 2007. Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Bộ trưởng Bộ BCVT Đỗ Trung Tá đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các Thứ trưởng Bộ BCVT, đại diện các Bộ, Ban Ngành Trung ương, các doanh nghiệp thành viên trực thuộc VNPT và các Bưu điện tỉnh thành trên cả nước.


Bộ trưởng Bộ BCVT Đỗ Trung Tá phát biểu chỉ đạo Hội nghịNgày 18/1/2007, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2006 và triển khai nhiệm vụ năm 2007. Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Bộ trưởng Bộ BCVT Đỗ Trung Tá đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các Thứ trưởng Bộ BCVT, đại diện các Bộ, Ban Ngành Trung ương, các doanh nghiệp thành viên trực thuộc VNPT và các Bưu điện tỉnh thành trên cả nước.

Trong năm 2006, tổng doanh thu của VNPT đạt 38.329 tỷ đồng (vượt 3,28% kế hoạch, tăng 14,92% so với năm 2005), phát triển mới 4,5 triệu máy điện thoại (vượt 8,76% kế hoạch, tăng 30,54%) nâng tổng số thuê bao hiện có lên 17,86 triệu đạt mật độ 21 máy/100 dân, tổng giá trị nộp ngân sách 6.390 tỷ đồng (vượt 11,33% kế hoạch, tăng 24,42%),... Mô hình đổi mới tổ chức của Tập đoàn tiếp tục được hoàn thiện; Mạng lưới bưu chính, viễn thông và Internet tiếp tục được đầu tư phát triển, củng cố và điều chỉnh dần theo hướng phát triển của công nghệ mới; Quy mô và khả năng cung cấp dịch vụ mạng lưới được nâng lên, tạo tiền đề vật chất để đáp ứng tốt những bước phát triển mới...

Năm 2007, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông lên kế hoạhc sẽ tiếp tục thực hiện năm thứ hai của kế hoạch 5 năm 2006-2010, chính thức triển khai toàn diện công tác đổi mới tổ chức, hệ thống cơ chế quản lý theo mô hình Tập đoàn kinh tế, trong đó phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu: đạt doanh thu 42.100 tỷ đồng (tăng 9,84% so với năm 2006), nộp ngân sách 6.800 tỷ đồng (tăng 6,47%), phát triển mới 6,54 triệu thuê bao điện thoại (tăng 45,36%), lợi nhuận tăng trên 5,65%,...

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Đỗ Trung Tá chỉ đạo VNPT một số điểm cần lưu ý trong năm tới. Đó là: gắn liền đổi mới tổ chức với phát triển, tận dụng hạ tầng mạng hiện có để phát triển các dịch vụ hội tụ, giữ gìn uy tín và thương hiệu, nắm bắt công nghệ mới và đảm bảo chất lượng dịch vụ, phát triển một ngành bưu chính đa năng, công tác quản lý cần linh hoạt kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với tình hình phát triển mới,...

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng, thay mặt Chính phủ, đã đánh giá cao những thành tựu của VNPT trong năm qua và chỉ đạo VNPT trong thời gian tới sẽ tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động, phát huy vai trò chủ lực trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và CNTT, định hướng rõ mô hình hoạt động của Tập đoàn, không ngừng mở rộng thị trường, xác định những chiến lược phát triển lâu dài... đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức,...để kịp thời thích ứng với giai đoạn phát triển mới.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông đã vinh dự được Chính phủ tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2006”.

PTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)