Hội nghị toàn quyền ITU bầu ông Hamadoun I.Touré là Tổng Thư ký

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 10/11/2006, tại Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ) Hội nghị toàn quyền lần thứ 17 Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) đã nhất trí bầu:


Ngày 10/11/2006, tại Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ) Hội nghị toàn quyền lần thứ 17 Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) đã nhất trí bầu:

1. Ông Hamadoun I.Touré (Mali) là Tổng Thư ký ITU nhiệm kỳ 4 năm. Ông Touré đã giành được 95 phiếu trong số 155 quốc gia thành viên có mặt tại Hội nghị.

2. Ông Houlin Zhao (Trung Quốc) được bầu là Phó Tổng Thư ký ITU với 93 phiếu.

3. Ông Valery Timofeev được tiếp tục bầu làm Giám đốc ITU-R (phụ trách lĩnh vực thông tin vô tuyến) với 83 phiếu.

4. Ông Malcolm Johnson (Anh) được bầu là Giám đốc ITU-T (phụ trách về tiêu chuẩn hoá) với 83 phiếu.

5. Ông Sami Al-Basheer (Ả rập Xê-ut) được bầu là Giám đốc ITU-D (phụ trách về phát triển) với 91 phiếu.

HTQT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)