Hội nghị Toàn quyền lần thứ 17 Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU)

(Mic.gov.vn) - 

Bộ trưởng Đỗ Trung Tá tại Hội nghị Toàn quyền ITU lần thứ 17Hội nghị Toàn quyền lần thứ 17 của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) được tổ chức tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 06/11 đến ngày 24/11/2006. Hội nghị Toàn quyền ITU là cơ quan quyền lực cao nhất củaITU được tổ chức 4 năm một lần nhằm đánh giá việc thực hiện kế hoạch nhiệm kỳ qua, xây dựng chính sách và kế họach chiến lược của Liên minh giai đoạn tới, bầu Hội đồng điều hành ITU, bầu Ban Lãnh đạo ITU và Uỷ ban Thể lệ thông tin vô tuyến, xem xét sửa đổi Hiến chương và Công ước của Liên minh.


Được sự ủy quyền của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Đỗ Trung Tá đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị. Tham gia đoàn có Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng, Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Nguyễn Sỹ Xung, các cán bộ của Bộ Bưu chính Viễn thông, Bộ Ngoại giao và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam. Các doanh nghiệp viễn thông Việt nam đã tham gia tích cực trong suốt quá trình chuẩn bị cho Đoàn dự Hội nghị.

Hội nghị đã khai mạc ngày 6.11.2006. Tại phiên họp toàn thể ngày 8/11, Bộ trưởng Đỗ Trung Tá đã có bài phát biểu quan trọng trước Hội nghị, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) đối với sự phát triển và tiến bộ của xã hội, đồng thời giới thiệu các thành tựu của Việt nam trong quá trình phát triển ngành viễn thông và công nghệ thông tin. Trong bài phát biểu, Bộ trưởng kêu gọi các thành viên của ITU quan tâm hơn nữa đến việc thu hẹp khoảng cách số trên thế giới, tạo cơ hội cũng như có những nỗ lực chung để giúp các nước đang phát triển và kém phát triển vượt qua thách thức để xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông công nghệ thông tin và tiến tới xây dựng xã hội thông tin toàn cầu, khẳng định vai trò định hướng phát triển của ITU trong môi trường mới về ICT thông qua Kế hoạch Chiến lược của ITU giai đoạn 2006 - 2010. Đoàn Việt nam đã tham gia tích cực tất cả các phiên họp, đặc biệt các phiên họp của các Ủy ban về chính sách, chiến lược, các vấn đề cải cách, pháp lý, quản lý, tài chính. Một trong những hoạt động quan trọng của Đoàn tại Hội nghị là vận động các nước ủng hộ Việt nam tái ứng cử vào Hội đồng điều hành của ITU nhiệm kỳ mới 2006 - 2010. Hội nghị sẽ kết thúc ngày 24.11.2006.

HTQT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)