Công điện số 06/PCLB-BBCVT ngày 12/11/2006 của Ban chỉ huy PCLB Bộ BCVT

(Mic.gov.vn) - 
Ngày 12/11/2006 Ban chỉ huy PCLB Bộ Bưu chính, Viễn thông đã có công điện số 06/PCLB-BBCVT điện Ban chỉ huy PCLB các đơn vị:
- Các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông
- Các Sở Bưu chính Viễn thông các tỉnh có biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi.

BAN CHỈ HUY PCLB BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
điện Ban chỉ huy PCLB các đơn vị :
 
- Các Doanh nghiệp bưu chính, viễn thông,
- Các Sở Bưu chính Viễn thông các tỉnh có biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi
 
Hồi 4 giờ sáng ngày 12/11/2006, vị trí tâm bão số 8 ở vào khoảng 15,7 độ vĩ bắc; 118,7 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km một giờ), giật trên cấp 12. Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 8 di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 4 giờ sáng ngày 13/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,5 độ vĩ bắc; 115,0 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 330 km về phía đông đông nam. Đây là một cơn bão mạnh, còn có thể diễn biến phức tạp, tiếp theo điện số 05/PCLB-BBCVT ngày 11/11/2006, Ban chỉ huy PCLB Bộ Bưu chính Viễn thông yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai ngay một số công việc trọng tâm sau:

1. Tăng cường thực hiện chế độ trực lãnh đạo, trực ban chỉ huy PCLB và trực ứng cứu thông tin, theo dõi sát tình hình cơn bão số 8, báo cáo kịp thời tình hình hoạt động của mạng lưới bưu chính, viễn thông và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ chỉ huy, điều hành công tác phòng, chống cơn bão số 8, công tác tìm kiếm cứu nạn về Ban chỉ huy PCLB Bộ Bưu chính Viễn thông.

2. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam kiểm tra, rà soát lại phương tiện, lực lượng và bổ sung, điều chỉnh phương án để sẵn sàng triển khai tổng trạm thông tin liên lạc phục vụ Ban chỉ đạo PCLB Trung ương và Ban chỉ huy tiền phương phòng chống bão số 8 của Chính phủ (nếu có) với chất lượng và độ tin cậy cao bằng các phương thức cố định, di động, vô tuyến sóng ngắn, vệ tinh và Internet tốc độ cao khi có yêu cầu.

3. Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam chủ động phối hợp với Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương để tổ chức phát sóng kịp thời các bản tin dự báo bão số 8 trên các tần số 7906KHz và 8294KHz theo quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão lũ đã ban hành; phối hợp với Bộ Thuỷ sản phát các bản tin kèm theo bản tin dự báo bão để hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển không đi vào vùng nguy hiểm và hướng dẫn các tàu thuyền đang hoạt động trong vùng nguy hiểm đi ra khỏi vùng nguy hiểm về đất liền hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn;

4. Sở Bưu chính Viễn thông các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ cho Uỷ ban Nhân dân, Ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh, thành phố chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống bão số 8 và tìm kiếm cứu nạn. Đặc biệt chỉ đạo các doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức kiểm tra ngay các thông tin liên lạc tại các trọng điểm PCLB của tỉnh như đê, đập, hồ chứa nước,…và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương từ tỉnh đến các huyện và các trọng điểm PCLB của tỉnh.
 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Lê Nam Thắng (để b/c);
- BCĐPCLBTW, UBQG TKCN;
- Thành viên BCH PCLB Bộ BCVT;
- Lưu: VT, VT.
TL.BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ VIỄN THÔNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG-PHÓ BAN CHỈ HUY PCLB BỘ
 
(Đã ký)
 

Nguyễn Xuân Trụ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)