Công điện số 05/PCLB-BBCVT ngày 11/11/2006 của Ban chỉ huy PCLB Bộ BCVT

(Mic.gov.vn) - 
Ban chỉ huy PCLB Bộ Bưu chính Viễn thông điện:
 
Các Doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông
 

Ban chỉ huy PCLB Bộ Bưu chính Viễn thông điện:
 
Các Doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông
 
Hồi 7 giờ sáng ngày 11 tháng 11 năm 2006, cơn bão Chebi có vị trí tâm ở vào khoảng 16,0 độ vĩ bắc; 121,6 độ kinh đông, ngay sát bờ biển phía đông đảo Ludông (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15 (tức là từ 150 đến 183 km một giờ), giật trên cấp 15. Dự báo trong 24 giờ tới, bão Chebi di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km; Chiều tối nay (11/11/2006), bão Chebi sẽ vượt qua đảo Ludông vào khu vực phía đông biển Đông và trở thành cơn bão số 8 hoạt động trên biển Đông. Ban chỉ huy PCLB Bộ Bưu chính Viễn thông yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai ngay một số công việc trọng tâm sau:

1. Theo dõi sát tình hình và diễn biễn cơn bão số 8 để triển khai kịp thời phương án phòng chống cơn bão số 8 và đảm bảo an toàn mạng lưới bưu chính viễn thông, thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, chính quyền địa phương các cấp.

2. Kiểm tra, rà soát lại các phương án, lực lượng và phương tiện để bổ sung, điều chỉnh kịp thời nhằm chủ động đối phó với các tình huống khi bão số 8 ảnh hưởng trực tiếp vào vùng biển Việt Nam.

3. Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam:

- Chủ động phối hợp với Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương để tổ chức phát sóng kịp thời các bản tin dự báo bão số 8 trên các tần số 7906KHz và 8294KHz;

- Chủ động phối hợp với Bộ Thuỷ sản để có thông tin và phát các bản tin kèm theo bản tin dự báo bão để hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển không đi vào vùng nguy hiểm và hướng dẫn các tàu thuyền đang hoạt động trong vùng nguy hiểm đi ra khỏi vùng nguy hiểm về đất liền hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn;

- Tổ chức thực hiện chế độ trực canh thông tin cấp cứu - khẩn cấp theo các phương thức chuẩn quốc tế, đặc biệt đối với các tàu thuyền đánh bắt hải sản trực canh thông tin cấp cứu - khẩn cấp bằng phương thức Thoại trên tần số cấp cứu - khẩn cấp 7903 kHz (tần số qui định Quốc gia); Thực hiện chế độ chuyển tin cấp cứu - khẩn cấp hàng hải đến đơn vị có thẩm quyền tổ chức tìm kiếm cứu nạn.
 

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. Lê Nam Thắng (để b/c);
- Văn phòng CP;
- BCĐPCLBTW, UBQG TKCN;
- Thành viên BCH PCLB Bộ BCVT;
- Lưu:
VT, VT.
TL.BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ VIỄN THÔNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG-PHÓ BAN CHỈ HUY PCLB BỘ

(Đã ký)

NguyễnXuânTrụ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)