Hội thảo về các xu hướng, tác động và kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực Viễn thông

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 24/10/2006, tại Hà Nội, Bộ Bưu chính Viễn thông phối hợp với Công ty kiểm toán Ernst & Young tổ chức Hội thảo về các xu hướng, tác động và kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực viễn thông.


Ngày 24/10/2006, tại Hà Nội, Bộ Bưu chính Viễn thông phối hợp với Công ty kiểm toán Ernst & Young tổ chức Hội thảo về các xu hướng, tác động và kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực viễn thông.

Tham dự Hội thảo có đại diện các đơn vị thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông và các doanh nghiệp viễn thông.

Tại hội thảo, các chuyên gia của Công ty Ernst & Young đã trình bày về: Tổng quan ngành viễn thông trên thế giới trong lĩnh vực điện thoại cố định, di động, băng rộng; những vấn đề hiện tại ảnh hưởng đến ngành viễn thông quốc tế như: công nghệ, vai trò của chính phủ trong việc tạo ra hệ thống pháp luật và một sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp; những thách thức cơ bản các doanh nghiệp thường gặp phải khi cổ phần hoá; những thông lệ được áp dụng rộng rãi trong ngành viễn thông toàn cầu; giới thiệu các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp khi tiến hành cổ phần hoá.

Bên cạnh đó, Công ty Ernst & Young giới thiệu, chia sẻ những kinh nghiệm của họ trong lĩnh vực tái cơ cấu và cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước như Tổng Công ty Vinaconex và Công ty Xi măng Hà Tiên 1.

Cuối buổi hội thảo đã diễn ra cuộc trao đổi hỏi đáp giữa Công ty Ernst & Young và các đại biểu của các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam xoay quanh các vấn đề: Kinh nghiệm về việc cổ phần hoá trong lĩnh vực dịch vụ viễn thông công ích; việc lựa chọn phương pháp định giá tài sản doanh nghiệp khi cổ phần hoá; cách xác định giá trị tài sản vô hình của doanh nghiệp.

PTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)