Thông điệp ngày tiêu chuẩn thế giới năm 2006

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 14 tháng 10 hàng năm đã được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO chọn làm Ngày Tiêu chuẩn Thế giới. Đây là dịp để tôn vinh đóng góp của hàng ngàn chuyên gia trên toàn thế giới đã cộng tác với các tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ITU, IEC, ISO trong việc phát triển các tiêu chuẩn quốc tế với mục tiêu thuận lợi hóa thương mại, phổ biến kiến thức và chia sẻ tiến bộ công nghệ trên quy mô toàn cầu. Thông điệp của Ngày Tiêu chuẩn Thế giới năm 2006 là:...


Ngày 14 tháng 10 hàng năm đã được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO chọn làm Ngày Tiêu chuẩn Thế giới. Đây là dịp để tôn vinh đóng góp của hàng ngàn chuyên gia trên toàn thế giới đã cộng tác với các tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ITU, IEC, ISO trong việc phát triển các tiêu chuẩn quốc tế với mục tiêu thuận lợi hóa thương mại, phổ biến kiến thức và chia sẻ tiến bộ công nghệ trên quy mô toàn cầu. Thông điệp của Ngày Tiêu chuẩn Thế giới năm 2006 là:

“Tiêu chuẩn mang lại lợi ích lớn cho doanh nghiệp nhỏ”

Có thể khẳng định rằng doanh nghiệp nhỏ chiếm số lượng lớn nhất thế giới. Ước tính hơn 95% doanh nghiệp trên thế giới có quy mô vừa và nhỏ. Vì thế, tiêu chuẩn quốc tế cần phải mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp nhỏ, như đã mang lại cho những công ty toàn cầu, các tổ chức chính phủ và toàn xã hội nói chung.

Chủ sở hữu và những người quản lý doanh nghiệp nhỏ là những người làm việc tích cực, với mục tiêu rõ ràng vì sự sống còn của Công ty họ, thế nhưng tiêu chuẩn hoá quốc tế dường như còn rất xa vời với mối quan tâm thiết thực của họ. Tuy nhiên một thực tế là tiêu chuẩn quốc tế được các tổ chức IEC, ITU, ISO  xây dựng đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế và chuyển giao công nghệ, tạo động lực cho doanh nghiệp nhỏ cũng nhiều như nó mang lại cho các đối tác lớn hơn của họ.

Tiêu chuẩn quốc tế đã là công cụ để phát triển lưới điện, mạng viễn thông (công nghệ thông tin) và chuỗi cung ứng toàn cầu và điều này đang mở ra nhiều cơ hội hơn cho doanh nghiệp nhỏ. Tiêu chuẩn của các tổ chức IEC, ITU, ISO đã và vẫn giữ vai trò đóng góp chính cho sự phát triển này.

Chuỗi cung ứng toàn cầu, sản xuất ngoài khơi và việc chấp nhận các nhà thầu phụ trong quá trình kinh doanh đang mang lại những cơ hội mới cho doanh nghiệp nhỏ, bao gồm cả những cơ hội ở các nước đang phát triển, được xây dựng trên nền tảng vững chắc của tiêu chuẩn quốc tế.

Tiêu chuẩn hoá, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ thông tin cho phép doanh nghiệp nhỏ tiếp cận và tìm kiếm thị trường mới cách xa vị trí địa lý của họ. Ví dụ, với sự tăng trưởng ngoạn mục của internet, bất kỳ công ty nào, ở mọi quy mô, có thể dễ dàng kết nối hoạt động mua bán với thế giới. Ngoài ra, tiêu chuẩn hoá còn hỗ trợ số hoá quá trình sản xuất, kiểm soát chất lượng, thông tin về sản phẩm và các giao dịch tài chính để thiết lập cơ sở cho sự cộng tác và cho nền thương mại mà không bị giới hạn bởi vị trí địa lý. Những tiêu chuẩn này được bổ sung bởi các tiêu chuẩn thực hành quản lý tốt.

Hơn nữa, có những tiêu chuẩn còn góp phần làm gia tăng mức độ tăng trưởng các hoạt động dịch vụ được cung ứng bởi doanh nghiệp nhỏ. Doanh nghiệp nhỏ với sự sẵn có tiêu chuẩn về hệ thống quản lý và đánh giá sự phù hợp có thể tạo dựng họ thành các nhà cung ứng và đối tác của các doanh nghiệp đáng tin cậy, nhằm thoả mãn các yêu cầu của luật định hoặc các yêu cầu về chất lượng trong đấu thầu.

Đối với chủ sở hữu và những người quản lý doanh nghiệp nhỏ tiên phong, nếu có mong muốn tìm kiếm các cơ hội tiềm năng mà tiêu chuẩn quốc tế có thể mang lại cho doanh nghiệp của họ, thì việc tham gia vào các tổ chức ITU, ISOIEC là chìa khoá để nắm bắt được những định hướng thị trường và các cơ hội kinh doanh. Chính phủ và tổ chức thương mại ở một số quốc gia cũng đã đưa ra các sáng kiến liên quan đến tiêu chuẩn cho các doanh nghiệp nhỏ.

Rõ ràng là, tiêu chuẩn quốc tế có thể mang lại những lợi ích lớn cho doanh nghiệp nhỏ. Tiêu chuẩn quốc tế của các tổ chức ISO, ITUIEC đưa ra các giải pháp thiết thực cho doanh nghiệp nhỏ trước những thách thức của toàn cầu hoá trong thương mại hiện nay. Bằng cách này, tiêu chuẩn quốc tế cho phép các chủ sở hữu và người quản lý doanh nghiệp nhỏ có thể nâng cao hơn nữa những phẩm chất tốt đẹp vốn có của họ là làm việc cần cù, tâm huyết với doanh nghiệp, quan tâm mật thiết tới các yêu cầu của khách hàng và thoả mãn khách hàng.

STAMEQ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)