Lãnh đạo ngành Bưu chính, Viễn thông thăm và trao tiền hỗ trợ cho nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng của cơn bão số 6

(Mic.gov.vn) - 

Chia sẻ những mất mát, đau thương của đồng bão các tỉnh miền trung do cơn bão số 6 gây ra, ngày 04/10/2006, Đoàn đại diện Lãnh đạo Bộ BCVT, Tập đoàn Bưu chính, Viễn thông Việt Nam, Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã tới thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ nhân dân thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, tỉnh Thừa Thiên - Huế, tỉnh Quảng Trị, tỉnh Quảng Ngãi và CBCNV ngành Bưu điện bị ảnh hưởng của cơn bão số 6 với tổng số tiền là 1,1 tỷ đồng, được trích từ Quỹ Chính sách xã hội tập trung của Ngành.


Chia sẻ những mất mát, đau thương của đồng bão các tỉnh miền trung do cơn bão số 6 gây ra, ngày 04/10/2006, Đoàn đại diện Lãnh đạo Bộ BCVT, Tập đoàn Bưu chính, Viễn thông Việt Nam, Công đoàn Bưu điện Việt Nam, gồm có ông Vũ Tuấn Hùng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông; ông Hoàng Huy Loạt Chủ tịch Công đoàn Bưu điện Việt Nam và đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành của Bộ BCVT, Tập đoàn BCVT Việt nam đã tới thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ nhân dân thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, tỉnh Thừa Thiên - Huế, tỉnh Quảng Trị, tỉnh Quảng Ngãi và CBCNV ngành Bưu điện bị ảnh hưởng của cơn bão số 6 với tổng số tiền là 1,1 tỷ đồng, được trích từ Quỹ Chính sách xã hội tập trung của Ngành.

 Việc Ngành Bưu điện kịp thời thăm hỏi và hỗ trợ sẽ góp phần giúp nhân dân các tỉnh bị ảnh hưởng của bão sớm khắc phục hậu của cơn bão để lại, ổn định đời sống, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc Việt Nam và truyền thống Nghĩa tình của Ngành Bưu điện.

Hôm nay, ngày 05/10/2006, Đoàn tiếp tục thăm các tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi.

CNĐN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)