Hội nghị của Ban chỉ đạo Ngành Bưu chính, Viễn thông và CNTT về hội nhập kinh tế quốc tế

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 11/8/06 tại Trụ sở Bộ Bưu chính, Viễn thông, Bộ trưởng Đỗ Trung Tá - Trưởng ban Chỉ đạo ngành Bưu chính, Viễn thông và CNTT đã chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo với sự có mặt của Thứ trưởng Trần Đức Lai, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng – Phó Ban thường trực Ban chỉ đạo và toàn bộ thành viên Ban chỉ đạo cùng Tổ giúp việc.


Ngày 11/8/06 tại Trụ sở Bộ Bưu chính, Viễn thông, Bộ trưởng Đỗ Trung Tá - Trưởng ban Chỉ đạo ngành Bưu chính, Viễn thông và CNTT đã chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo với sự có mặt của Thứ trưởng Trần Đức Lai, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng – Phó Ban thường trực Ban chỉ đạo và toàn bộ thành viên Ban chỉ đạo cùng Tổ giúp việc.

Hội nghị đã thông báo tóm tắt các cam kết của Việt Nam trong gia nhập WTO đối với lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin; chỉ ra những thách thức đối với cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp trong thời gian tới cũng như bàn thảo về các định hướng, chương trình hoạt động của Ban chỉ đạo ngành trong giai đoạn tới, đặc biệt là phương thức và nội dung phối hợp giữa nhà nước và doanh nghiệp trong việc giải quyết các vấn đề cấp bách liên quan đến hội nhập.

Với nhận thức về tầm quan trọng của công tác Hội nhập kinh tế quốc tế, gia nhập WTO, trong thời gian qua, các doanh nghiệp trong Ngành đã tích cực triển khai, phổ biến các thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức; đề ra nhiều chính sách phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh, tích cực đổi mới,...

Hơn lúc nào hết, việc hiểu rõ các cam kết quốc tế, nhanh chóng nắm bắt những cơ hội và ngăn ngừa và khắc phục khó khăn mà chúng mang lại, việc phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa nhà nước-doanh nghiệp trong giai đoạn hậu gia nhập WTO có vai trò sống còn trong việc đưa ngành Bưu chính, Viễn thông và CNTT phát triển bền vững trong những năm trước mắt cũng như lâu dài. Theo kết luận của Bộ trưởng Đỗ Trung Tá, trong thời gian tới, các doanh nghiệp phải tích cực, chủ động hơn nữa trong công tác hội nhập và phát triển; Ban chỉ đạo cũng phải thể hiện tốt hơn vai trò vừa là hạt nhân quan trọng trong quá trình hội nhập của Ngành, vừa là cầu nối hiệu quả giữa Nhà nước và Doanh nghiệp. Tiếp theo Hội nghị này, Bộ Bưu chính, Viễn thông sẽ tiếp tục tiến hành nhiều hội nghị và hội thảo chuyên đề Hội nhập kinh tế quốc tế để giúp các doanh nghiệp nắm vững các thông tin xung quanh vấn đề này cũng như có thể cùng nhau trao đổi các kinh nghiệm hoạt động kinh doanh khi mở cửa thị trường với nước ngoài.

PTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)