Công đoàn Bưu điện Việt Nam tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết về công tác vận động nữ công nhân lao động trong tình hình mới

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 19/7/2006, tại Hải Phòng, Công đoàn Bưu điện VN đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 4C/NQ-TLĐ về công tác vận động nữ công nhân lao động trong tình hình mới (Nghị quyết 4C). Đến dự Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Trung Tá, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ BCVT, Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng; Phan Hoàng Đức, Uỷ viên Hội đồng quản trị Tập đoàn BCVT VN; Lâm Hoàng Vinh, Phó Tổng giám đốc; Hoàng Huy Loạt, Chủ tịch Công đoàn BĐVN, các đồng chí Phó chủ tịch CĐBĐVN và gần 100 đại biểu là trưởng cụm công đoàn, phó trưởng ban nữ công của các đơn vị từ Quảng Bình trở ra.


Ngày 19/7/2006, tại Hải Phòng, Công đoàn Bưu điện VN đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 4C/NQ-TLĐ về công tác vận động nữ công nhân lao động trong tình hình mới (Nghị quyết 4C). Đến dự Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Trung Tá, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ BCVT, Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng; Phan Hoàng Đức, Uỷ viên Hội đồng quản trị Tập đoàn BCVT VN; Lâm Hoàng Vinh, Phó Tổng giám đốc; Hoàng Huy Loạt, Chủ tịch Công đoàn BĐVN, các đồng chí Phó chủ tịch CĐBĐVN và gần 100 đại biểu là trưởng cụm công đoàn, phó trưởng ban nữ công của các đơn vị từ Quảng Bình trở ra.

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 4C. Nghị quyết này được Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành ngày 5/1/1996 nhằm cụ thể hoá Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Đổi mới và tăng cường công tác vận động phụ nữ trong tình hình mới”. Trong 10 năm qua, ngành Bưu điện đã nghiêm túc nghiên cứu, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 4C. Công đoàn BĐVN đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng về các quan điểm, mục tiêu và nội dung biện pháp quy định trong Nghị quyết 4C, cụ thể hoá chỉ đạo của Tổng liên đoàn bằng các văn bản chỉ đạo hoạt động. Ngành đã xây dựng được đội ngũ nữ CBCNVC có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực và trình độ chuyên môn khá, có đạo đức tác phong lối sống lành mạnh, giản dị. Nữ CBCNVC Bưu điện đã có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của Ngành. Nữ CBCNVC đã được quan tâm, tạo điều kiện tham gia vào tất cả các lĩnh vực của ngành. Thông qua hoạt động thực tiễn, đội ngũ cán bộ nữ Bưu điện ngày càng trưởng thành về nhiều mặt. Đời sống tinh thần, vật chất của nữ cán bộ công nhân viên Bưu điện đã từng bước được cải thiện. Công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ nữ đã được thực hiện khá tốt, hầu hết cán bộ lãnh đạo nữ đều có trình độ đại học trở lên, số nữ có trình độ ngoại ngữ, tin học, các kiến thức xã hội khác ngày càng tăng.
Nghị quyết 4C đã đi vào cuộc sống, được các cấp công đoàn trong ngành Bưu điện hưởng ứng, thu hút đông đảo nữ CBCNVC khắc phục mọi khó khăn, phát huy tinh thần lao động sáng tạo, phấn đấu thực hiện, góp phần tô thắm 10 chữ vàng truyền thống của ngành và truyền thống của phụ nữ Việt Nam.
Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ BCVT Đỗ Trung Tá đã ghi nhận trong sự tiến bộ vượt bậc của Ngành thời gian qua có sự đóng góp to lớn của lao động nữ. Bộ trưởng đã chỉ đạo thời gian tới cần đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ nữ đồng thời khuyến khích chị em cần có ý thức vươn lên mạnh mẽ hơn, khắc phục tâm lý tự ti để phát huy được hết thế mạnh của mình và của đơn vị. Đồng chí cũng nhắc nhở lãnh đạo các đơn vị cần kiên định trong việc bồi dưỡng cán bộ nữ.
Hội nghị đã nghe báo cáo kinh nghiệm của một số đơn vị trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 4C và tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Văn kiện Đại hội Phụ nữ X.
Buổi chiều cùng ngày, Công đoàn BĐVN đã tổ chức Hội nghị Tập huấn cán bộ nữ công với nội dung về giới, lồng ghép giới và kỹ năng thuyết trình.

PT_IC

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)