Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn BĐVN lần thứ 8 khoá XII

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 18/7/2006 tại Đồ Sơn, Hải Phòng, Ban Thường vụ Công đoàn BĐVN đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn BĐVN lần thứ 8 khoá XII. Đến dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Trung Tá, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông; Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông; Đặng Ngọc Tùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch thường trực Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; lãnh đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN, Công đoàn BĐVN, các đồng chí trưởng cụm công đoàn...


Ngày 18/7/2006 tại Đồ Sơn, Hải Phòng, Ban Thường vụ Công đoàn BĐVN đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn BĐVN lần thứ 8 khoá XII. Đến dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Trung Tá, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông; Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông; Đặng Ngọc Tùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch thường trực Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; lãnh đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN, Công đoàn BĐVN, các đồng chí trưởng cụm công đoàn...

Hội nghị đã nghe báo cáo sơ kết phong trào CNVC và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2006; báo cáo hoạt động của ủy ban kiểm tra; kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Công đoàn BĐVN và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện đề án Sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của Công đoàn BĐVN.
Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Ban cán sự và lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Đỗ Trung Tá đã biểu dương những kết quả Công đoàn đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2006 tuy có sự biến động về cán bộ chủ chốt: Công đoàn đã góp phần thực hiện tốt các mục tiêu sản xuất, kinh doanh thông qua các hoạt động làm tốt công tác ổn định tư tưởng; Tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực, động viên CBCNV lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của công việc; Việc làm, điều kiện làm việc của CBCNV được cải thiện, thu nhập giữ được ổn định, các quyền và lợi ích chính đáng của người lao động được bảo đảm. Bộ trưởng cũng chỉ rõ nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước và sản xuất kinh doanh của Ngành trong 6 tháng cuối năm 2006 rất nặng nề, trong môi trường thách thức trực tiếp của hội nhập kinh tế quốc tế và thị trường cạnh tranh sâu rộng. Để đạt được những mục tiêu đề ra, Ban cán sự Đảng Bộ BCVT yêu cầu Công đoàn BĐVN tập trung một số nhiệm vụ chính: Tiếp tục phát động phong trào thi đua theo Chỉ thị thi đua của Bộ BCVT, cụ thể hóa thành các phong trào thi đua; Quán triệt đến toàn bộ CBCNV, người lao động Nghị quyết Đại hội X của Đảng, xây dựng chương trình hành động của Công đoàn BĐVN thực hiện Nghị quyết Đại hội X; Tham gia cùng chuyên môn xây dựng các quy chế, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động trong quá trình chuyển đổi tổ chức và thay đổi công nghệ lần thứ hai; Hoàn thành đổi mới tổ chức Công đoàn BĐVN theo đề án đã được phê duyệt; Nâng cao vai trò giám sát của tổ chức Công đoàn thông qua triển khai qui chế dân chủ ở cơ sở; Tiếp tục thực hiện các chương trình chính sách xã hội của Ngành đã có, nghiên cứu xây dựng các chương trình mới phù hợp với tình hình của đất nước và của Ngành.

PT_IC

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)