Thông tin về việc giải quyết sự cố kết nối các mạng viễn thông công cộng giữa EVN Telecom và VNPT

(Mic.gov.vn) - 

Liên quan đến việc kết nối giữa mạng viễn thông của Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực (EVN Telecom) thuộc Tổng công ty Điện lực Việt nam và các mạng viễn thông của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), ngay sau khi nhận được công văn chính thức số 3050/CV-EVNTel-KT ngày 10/7/2006 của Công ty EVN Telecom, Bộ Bưu chính Viễn thông đã có văn bản số 1378/BBCVT-VT và văn bản số 1383/BBCVT-VT ngày 14/7/2006 chỉ đạo các doanh nghiệp. Ngày 17/7/2006, Lãnh đạo Bộ Bưu chính Viễn thông đã họp với Lãnh đạo của hai doanh nghiệp. Sau khi nghe Tổ kết nối của Bộ Bưu chính Viễn thông, hai doanh nghiệp báo cáo về tình hình kết nối các mạng viễn thông, Lãnh đạo Bộ Bưu chính Viễn thông đã kết luận và chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện các nội dung sau:


Liên quan đến việc kết nối giữa mạng viễn thông của Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực (EVN Telecom) thuộc Tổng công ty Điện lực Việt nam và các mạng viễn thông của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), ngay sau khi nhận được công văn chính thức số 3050/CV-EVNTel-KT ngày 10/7/2006 của Công ty EVN Telecom, Bộ Bưu chính Viễn thông đã có văn bản số 1378/BBCVT-VT và văn bản số 1383/BBCVT-VT ngày 14/7/2006 chỉ đạo các doanh nghiệp. Ngày 17/7/2006, Lãnh đạo Bộ Bưu chính Viễn thông đã họp với Lãnh đạo của hai doanh nghiệp. Sau khi nghe Tổ kết nối của Bộ Bưu chính Viễn thông, hai doanh nghiệp báo cáo về tình hình kết nối các mạng viễn thông, Lãnh đạo Bộ Bưu chính Viễn thông đã kết luận và chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện các nội dung sau:

1- Về việc kết nối dịch vụ nhắn tin giữa các thuê bao cố định của EVN Telecom và các mạng di động của VNPT và việc VNPT cung cấp dịch vụ gọi tự do cho EVN Telecom (sử dụng đầu số gọi tự do toàn quốc 1800), mặc dù hai doanh nghiệp đã ký kết với nhau Thỏa thuận kết nối mạng viễn thông song chưa có thỏa thuận cụ thể đối với việc triển khai cung cấp các dịch vụ này. Lãnh đạo Bộ Bưu chính Viễn thông chỉ đạo hai doanh nghiệp cần nhanh chóng đàm phán và ký kết Thỏa thuận bổ sung vào Thỏa thuận kết nối cung cấp dịch vụ giữa mạng điện thoại cố định của EVN Telecom và các mạng viễn thông của VNPT đã được hai doanh nghiệp ký kết ngày 15/5/2005. Hai doanh nghiệp cần hoàn tất việc đàm phán, ký kết và báo cáo Bộ Bưu chính Viễn thông trước ngày 31/7/2006 và chuẩn bị các điều kiện kinh tế, kỹ thuật cần thiết để triển khai cung cấp dịch vụ vào đầu tháng 8/2006 cho người sử dụng.

2- Về việc mở rộng kênh luồng phục vụ kết nối cho EVN Telecom tại các Bưu điện tỉnh, thành phố của VNPT, về cơ bản việc thực hiện kết nối và sử dụng chung cơ sở hạ tầng giữa hai đoành nghiệp thực hiện tốt tại hầu hết các địa phương. Hiện tại còn một số địa phương triển khai chậm hoặc mở rộng không kịp thời, Lãnh đạo Bộ Bưu chính Viễn thông yêu cầu EVN Telecom cung cấp ngay danh sách các địa phương đang bị nghẽn kết nối cho VNPT theo hệ thống mẫu biểu đã được Bộ Bưu chính Viễn thông qui định và báo cáo Tổ kết nối của Bộ Bưu chính Viễn thông. VNPT cần kiểm tra ngay năng lực mạng lưới tại các địa phương trong danh sách và tiến hành mở rộng dung lượng theo đúng qui định của Bộ tại Quyết định số 12/2006/QĐ-BBCVT ngày 26/4/2006. Trường hợp không còn đủ dung lượng, VNPT có trách nhiệm báo cáo và Tổ kết nối kiểm tra và xử lý theo quy định hiện hành. Hai doanh nghiệp cần hoàn tất việc mở rộng dung lượng kết nối chống nghẽn trong tháng 7/2006.

3- Về việc kiến nghị triển khai cung cấp dịch vụ E-Phone với khả năng di chuyển trong vùng bao gồm nhiều tỉnh, thành phố, theo đúng qui định của pháp luật hiện hành và áp dụng đối với tất cả các doanh nghiệp viễn thông (kể cả VNPT), Bộ Bưu chính Viễn thông đã có công văn số 1378/BBCVT-VT ngày 14/7/2006 yêu cầu EVN Telecom,chấm dứt ngay việc cung cấp dịch vụ di chuyển thuê bao E-Phone sử dụng đầu số cố định theo vị trí địa lý hành chính ra khỏi địa bàn tỉnh, thành phố đồng thời có phương án báo cáo Bộ để xem xét quyết định nếu EVN Telecom đề xuất một loại hình dịch vụ mới. Bộ Bưu chính Viễn thông yêu cầu EVN Telecom nghiêm chỉnh thực hiện, theo đúng nội dung Giấy phép đã cấp và theo đúng qui định của pháp luật hiện hành.

BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)