Hội nghị giao ban các Sở Bưu chính, Viễn thông khu vực miền Trung và Tây Nguyên

(Mic.gov.vn) - 
Ngày 03/7/2006, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Bưu chính, Viễn thông đã tổ chức Hội nghị giao ban các Sở Bưu chính, Viễn thông của khu vực miền Trung, Tây Nguyên.
 
 

Ngày 03/7/2006, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Bưu chính, Viễn thông đã tổ chức Hội nghị giao ban các Sở Bưu chính, Viễn thông của khu vực miền Trung, Tây Nguyên.
Tham dự và chủ trì Hội nghị có Bộ trưởng Đỗ Trung Tá, Thứ trưởng Trần Đức Lai,các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ BCVT và lãnh đạo 17 Sở Bưu Chính Viễn thông trong khu vực.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng đánh giá cao và nêu bật những thành tựu mà Ngành BCVT đã đạt được kể từ khi thành lập Bộ cho đến nay trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh và quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông (BCVT).
Đối với công tác quản lý nhà nước về BCVT ở địa phương, tính đến thời điểm hiện nay, trên cả nước đã có 56 Sở Bưu chính, Viễn thông được thành lập và chính thức đi vào hoạt động đã góp phần quan trọng và hỗ trợ tích cực cho công tác quản lý nhà nước của Ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin tại địa phương. Tuy nhiên, do mới thành lập nên các Sở Bưu chính, Viễn thông cũng còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc cần bàn bạc, tháo gỡ.
Riêng khu vực miền Trung và Tây Nguyên là khu vực có tiềm năng lớn về kinh tế và cũng là khu vực nhạy cảm về chính trị, Bộ trưởng chỉ đạo Hội nghị tiến hành trao đổi về công tác quản lý nhà nước tại địa phương; gặp gỡ và trao đổi giữa Giám đốc các Sở với các cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Bộ với tinh thần là thẳng thắn trao đổi kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước tại địa phương với một quyết tâm cao nhất để làm sao xây dựng được một môi trường ổn định, phát triển và cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy thị trường bưu chính, viễn thông và CNTT cả nước phát triển và chuẩn bị từng bước cho việc quản lý nhà nước hậu WTO.
Hội nghị đã nghe báo cáo tình hình triển khai công tác quản lý nhà nước về BCVT & CNTT trong cả nước thời gian qua và một số vấn đề cơ bản của công tác quản lý nhà nước khu vực miền Trung và Tây Nguyên; Báo cáo về tình hình công tác quản lý nhà nước tại địa bàn thành phố Đà Nẵng và tiến hành thảo luận về những vấn đề trọng tâm liên quan đến việc nâng cao công tác quản lý nhà nước về BCVT và CNTT tại địa phương trong thời gian tới.
Kết luận Hội nghị, thứ trưởng Trần Đức Lai đã đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà các Sở BCVT đã đạt được kể từ ngày thành lập cho đến nay và lưu ý các Sở cần tập trung thực hiện tốt 5 nội dung sau: Tiếp tục công tác tuyên truyền nâng cao vai trò, vị thế của Sở tại địa phương; ổn định , hoàn thiện tổ chức bộ máy; xây dựng và hoàn thiện kế hoạch, chiến lược phát triển BCVT & CNTT giai đoạn 2006-2010; đẩy mạnh hoạt động phát triển và ứng dụng CNTT; tăng cường phối hợp giữa các Sở với nhau và với các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý. Đồng thời, Thứ trưởng cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng của Bộ tiếp thu, giải quyết kịp thời những kiến nghị của các đại biểu giúp cho các Sở BCVT hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về BCVT & CNTT tại địa phương.
Cũng trong dịp này đã diễn ra Hội thảo “công nghệ ICT” và Hội thảo Quy hoạch phát triển CNTT vùng kinh tế trọng điểm khu vực miền Trung đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020./.

CNĐN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)