Quyết định của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu.


Số:20/2006/QĐ-BBCVT ngày 30/6/2006 về việc Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu.

PT_IC

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)