Cổ phần hóa trong lĩnh vực thông tin di động

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 12/5/2006, Bộ Bưu chính Viễn thông và Tập đoàn Viễn thông Telenor (Na Uy) đã phối hợp tổ chức Hội thảo về Cổ phần hoá trong lĩnh vực Thông tin di động. Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông, Trưởng Ban chỉ đạo Cổ phần hoá Bộ Bưu chính Viễn thông Trần Đức Lai đã tham dự và phát biểu khai mạc Hội thảo.


Ngày 12/5/2006, Bộ Bưu chính Viễn thông và Tập đoàn Viễn thông Telenor (Na Uy) đã phối hợp tổ chức Hội thảo về Cổ phần hoá trong lĩnh vực Thông tin di động. Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông, Trưởng Ban chỉ đạo Cổ phần hoá Bộ Bưu chính Viễn thông Trần Đức Lai đã tham dự và phát biểu khai mạc Hội thảo.

Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước là một chủ trương lớn của Chính phủ Việt Nam. Mục tiêu cơ bản của cổ phần hoá là nhằm huy động vốn của người lao động trong doanh nghiệp, của các cá nhân và tổ chức kinh tế trong và ngoài nước để đầu tư đổi mới công nghệ, phát triển sản xuất, nâng cao vai trò làm chủ, tạo động lực thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, sản xuất kinh doanh hiệu quả. Trong thời gian qua, Bộ Bưu chính, Viễn thông đã phối hợp với các Bộ ngành liên quan chỉ đạo Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, nay là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam triển khai cổ phần hoá các đơn vị thành viên và các đơn vị trực thuộc đơn vị thành viên theo đề án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2002-2005 của VNPT đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Bộ Bưu chính Viễn thông hiện đang tích cực chỉ đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tiến hành cổ phần hoá các công ty trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ viễn thông, trước hết là Công ty Thông tin di động VMS. VMS là công ty lớn trong việc cung cấp dịch vụ viễn thông của Việt Nam, được chọn để tiến hành cổ phần hoá đầu tiên nên cần phải được nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, trong đó đặc biệt chú ý đến các giải pháp đặc thù về phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp, tổ chức bán đấu giá cổ phần, chọn lựa nhà đầu tư chiến lược ...
Việc cổ phần hoá các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông là một nội dung còn mới mẻ đối với Việt Nam nhưng đã được tiến hành từ vài năm nay trên thế giới, đặc biệt là tại các quốc gia phát triển. Tập đoàn Viễn thông Telenor (Na Uy), 1 trong 12 nhà cung cấp dịch vụ di động GSM lớn nhất thế giới, là điển hình của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông được Na Uy tiến hành cổ phần hoá thành công. Việc cổ phần hoá đã tạo đà cho Telenor không ngừng phát triển tại thị trường châu Âu và châu Á trong thời gian qua.
Tại Hội thảo, các chuyên gia về cổ phần hoá của Telenor đã chia sẻ kinh nghiệm của họ về con đường đi đến thị trường chứng khoán của Telenor, các bài học kinh nghiệm trong tiến trình cổ phần hoá, các yêu cầu về khung pháp lý trước và sau cổ phần hoá. Đây là những kiến thức quý tạo điều kiện cho các cơ quan quản lý nhà nước cũng như doanh nghiệp viễn thông Việt Nam có thể hoạch định và triển khai kế hoạch cổ phần hoá đạt hiệu quả cao.

PTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)