Hội nghị giao ban các Sở Bưu chính, Viễn thông khu vực phía Nam

(Mic.gov.vn) - 

Sáng ngày 12/5/2006, tại Tp.Hồ Chí Minh, Bộ Bưu chính, Viễn thông tổ chức Hội nghị giao ban các Sở BCVT khu vực phía Nam. Bộ trưởng Đỗ Trung Tá và Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng chủ trì Hội nghị.


Sáng ngày 12/5/2006, tại Tp.Hồ Chí Minh, Bộ Bưu chính, Viễn thông tổ chức Hội nghị giao ban các Sở BCVT khu vực phía Nam. Bộ trưởng Đỗ Trung Tá và Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng nêu rõ: Tính đến thời điểm này, trên cả nước đã có 55 Sở Bưu chính, Viễn thông được thành lập và chính thức đi vào hoạt động. Hoạt động của Sở BCVT đã góp phần quan trọng và hỗ trợ tích cực cho công tác QLNN của ngành BCVT và CNTT tại địa phương. Tuy nhiên, là đơn vị mới thành lập và trong điều kiện một số cơ chế của nhà nước về BCVT và CNTT đang hoàn thiện nên hoạt động của các Sở BCVT không thể tránh khỏi những khó khăn ban đầu. Vì vậy, Bộ quyết định tổ chức Hội nghị giao ban các Sở theo từng khu vực và Hội nghị đầu tiên được tổ chức ở khu vực phía Nam - khu vực có thị trường BCVT và CNTT phát triển sôi động nhất cả nước, qua hội nghị này các Sở BCVT và lãnh đạo Bộ cùng các đơn vị chức năng trao đổi qua đó nắm sát tình hình thực tế và khắc phục khó khăn để xây dựng một môi trường lành mạnh thúc đẩy thị trường BCVT và CNTT tiếp tục phát triển và cũng là chuẩn bị cho công tác QLNN khi Việt Nam ra nhập WTO.
Hội nghị được nghe Báo cáo công tác QLNN về BCVT và CNTT tại địa phương; Báo cáo hoạt động của Sở BCVT Tp.Hồ Chí Minh và các ý kiến phát biểu về đề án 112, tăng cường bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ QLNN cho cán bộ công chức; QLNN về tần số VTĐ, chất lượng dịch vụ BCVT, CNTT; ban hành quy định về quản lý đầu tư CNTT; ban hành các định mức về viễn thông, CNTT; sửa đổi bổ sung thông tư 05/2004/TT-BBCVT hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính về quản lý, cung cấp và sử dụng Internet …
Tổng kết Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng biểu dương hoạt động của các Sở BCVT đã góp phần quan trọng và hỗ trợ tích cực cho công tác quản lý nhà nước của ngành BCVT và CNTT tại địa phương và cũng yêu cầu các Sở nhanh chóng kiện toàn, ổn định tổ chức bộ máy; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến BCVT và CNTT, tổ chức khảo sát hoạt động BCVT và CNTT tại địa phương….Về các kiến nghị của các Sở đã được giải đáp tại Hội nghi và những kiến nghị còn lại Bộ ghi nhận và sẽ chỉ đạo các cơ quan của Bộ xem xét, phối hợp cùng các sở giải quyết trong thời gian tới.

CN TP. HCM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)