Bộ Bưu chính, Viễn thông gặp mặt các cán bộ, khoa học, kỹ thuật, giáo dục, đào tạo và y tế

(Mic.gov.vn) - Ngày 16/2/2006, tại trụ sở Bộ Bưu chính, Viễn thông, 18 Nguyễn Du, Hà Nội, Bộ Bưu chính, Viễn thông đã tổ chức gặp mặt các cán bộ, khoa học, kỹ thuật, giáo dục, đào tạo và y tế trong Ngành. Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông Đỗ Trung Tá và các Thứ trưởng Lê Nam Thắng, Vũ Đức Đam đã đến dự.

Trong phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông Lê Nam Thắng đã nêu khái quát về tình hình và kết quả hoạt động khoa học kỹ thuật ngành Bưu điện. Trong giai đoạn 20 năm đổi mới của Ngành, đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật, giáo dục, đào tạo và y tế bằng trí tuệ và nhiệt huyết của mình đã thực sự góp phần đáng kể đối với sự phát triển của Ngành, xây dựng được một cơ sở hạ tầng thông tin hiện đại, có độ bao phủ rộng, công nghệ ngang tầm các nước trong khu vực; tốc độ tăng trưởng nhanh và vững chắc thuộc hàng đầu thế giới; thị trường BCVT đã cạnh tranh trong tất cả các lĩnh vực cung cấp dịch vụ chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc mở cửa và hội nhập quốc tế. Đại diện một số đơn vị và cán bộ trong Ngành đã trình bày tham luận và phát biểu ý kiến về hoạt động nghiên cứu khoa học, giảng dạy trong lĩnh vực BCVT và CNTT; chiến lược phát triển BCVT&CNTT; ứng dụng khoa học kỹ thuật trong y tế, chăm sóc sức khoẻ CBCNVC; áp dụng khoa học công nghệ mới trong truyền hình, trong phát triển Internet và dịch vụ công nghệ thông tin, trong thông tin di động; nghiên cứu khoa học trong sản xuất kinh doanh BCVT&CNTT. Bộ trưởng Đỗ Trung Tá đã phát biểu đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật trong sự phát triển Ngành đặc biệt là trong hiện đại hoá và phát triển công nghiệp. Bộ trưởng cũng gợi ý một số hướng phát triển công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật như phải có cơ chế để thúc đẩy phát triển nghiên cứu, nên phát động phong trào nghiên cứu trong CBCNVC, tổ chức thi các đề xuất, sáng kiến phát triển khoa học công nghệ trong Ngành; công tác khoa học công nghệ phải chú ý tối ưu hoá mạng lưới, phát triển dịch vụ mới, nâng cao chất lượng, cập nhật công nghệ mới, tạo ra sản phẩm mới; trong đào tạo phải xây dựng được những kế hoạch đào tạo ngắn hạn, dài hạn bám sát yêu cầu của xã hội và định hướng của Đảng và Nhà nước như kế hoạch xây dựng chính phủ điện tử, công dân điện tử, công nghệ thông tin với vai trò xoá đói giảm nghèo, gắn đào tạo với hợp tác quốc tế để có nguồn nhân lực chất lượng cao, chương trình đào tạo phải thể hiện được sự hội tụ của các dịch vụ, có tính liên hoàn, gắn kết; Y tế cần chú ý đến phát hiện và điều trị bệnh nghề nghiệp và xem xét các khả năng phát triển đa dạng như gắn kết y tế - du lịch... để có thể hình thành một tập đoàn đa ngành.

PTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)