Hội nghị sơ kết và tập huấn công tác quản lý Internet tại Lâm Đồng

(Mic.gov.vn) - Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng, ngày 13/01/2006 Sở Bưu chính Viễn thông và Sở Văn hóa Thông tin đã phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết và tập huấn công tác quản lý Internet; trong đó tiến hành sơ kết 4 năm thực hiện Nghị định 55/2001/NĐ-CP ngày 23/8/2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet; tập huấn Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-BCVT-VHTT-CA-KHĐT ngày 14/7/2005 của Bộ Bưu chính Viễn thông, Bộ Văn hóa Thông tin, Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quản lý đại lý Internet (TT 02/2005); tập huấn Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 30/11/2005 UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý đại lý Internet trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Ông Trương Văn Thu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã đến dự và chủ trì Hội nghị.

Về dự Hội nghị còn có: đại diện Bộ Bưu chính, Viễn thông; đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh Ủy, văn phòng HĐND,Văn phòng UBND tỉnh, Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở: Sở Bưu chính Viễn thông, Sở Văn hóa Thông tin, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giáo dục Đào tạo, Công An tỉnh, Sở Lao động Thương binh Xã hội; đại diện Tỉnh đoàn, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em tỉnh, UBMTTQ tỉnh; UBND: thành phố Đà Lạt, thị xã Bảo Lộc, các huyện trong tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp Bưu chính Viễn thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trương Văn Thu đã đánh giá cao những cố gắng của tập thể Lãnh đạo, Cán bộ công chức của các sở: Văn hoá Thông tin, Bưu chính Viễn thông, Công an tỉnh và Kế hoạch Đầu tư trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 55. Để đáp ứng yêu cầu quản lý dịch vụ Internet trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trương Văn Thu đã chỉ đạo Sở Bưu chính Viễn thông và Sở Nội vụ phối hợp hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố nhanh chóng thành lập phòng chức năng, quy định rõ chức năng nhiệm vụ; bố trí đủ lao động để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Bưu chính, Viễn thông. Giao nhiệm vụ cho Sở Bưu chính Viễn thông khẩn trương soạn thảo Qui chế hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành Internet, trình UBND tỉnh thành lập Đội kiểm tra Internet trong quí 1 năm 2006.

Đỗ Văn Vương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)