Lào Cai: Thành lập Tổ ứng cứu sự cố máy tính

(Mic.gov.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ký quyết định thành lập Tổ ứng cứu sự cố máy tính trên địa bàn tỉnh Lào Cai do ông Tăng Văn Hạnh -  Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Tổ trưởng.

Theo Quyết định, Tổ ứng cứu sự cố máy tính có nhiệm vụ tổ chức, điều phối, hỗ trợ về công tác ứng cứu sự cố máy tính trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Tổ ứng cứu sự cố còn là đầu mối liên kết, phối hợp với các bộ phận ứng cứu sự cố máy tính của các địa phương trong tỉnh, có nhiệm vụ thu thập và cung cấp kịp thời thông tin thông báo, cảnh báo bằng văn bản hoặc trên Trang thông tin điện tử của Tổ ứng cứu sự cố về các điểm yếu, lỗ hổng bảo mật, các nguồn tấn công máy tính để các cơ quan, đơn vị chủ động phòng, chống, giảm thiểu rủi ro, mất an toàn thông tin mạng. Tổ ứng cứu còn là đầu mối của tỉnh trong mạng lưới ứng cứu sự cố máy tính trên toàn quốc.
 
Việc thành lập Tổ ứng cứu cứu sự cố máy tính của tỉnh là cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả công tác an toàn thông tin mạng, nâng cao năng lực, sẵn sàng ứng phó, xử lý sự cố, giảm thiểu nguy cơ gây mất an toàn thông tin mạng trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Thu Hương (Sở TT&TT Lào Cai)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)