Nghệ An: Hỗ trợ 700.000đ/người/tháng cho công chức chuyên trách CNTT trên địa bàn tỉnh

(Mic.gov.vn) - Ngày 3/9/2015, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định 3933/QĐ-UBND ban hành quy định về việc thực hiện chế độ hỗ trợ thu nhập cho công chức chuyên trách CNTT trên địa bàn Nghệ An.

Theo đó, đối tượng được hưởng hỗ trợ thu nhập là cán bộ chuyên trách CNTT trong các cơ quan Đảng, cơ quan hành chính nhà nước (bao gồm cả cơ quan công an, quân sự) cấp tỉnh, cấp huyện; MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành về CNTT tại Sở TT&TT. Hàng năm, UBND tỉnh quyết định, phê duyệt danh sách các công chức được hưởng hỗ trợ thu nhập trên cơ sở đề xuất của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị. 
 
Tuy vậy, các đối tượng trên sẽ không được hưởng hỗ trợ thu nhập nếu như đã nghỉ hưu, thôi việc; Miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc được luân chuyển, điều động, biệt phái sang các phòng, ban, bộ phận hoặc cơ quan khác mà không còn làm nhiệm vụ chuyên trách CNTT; Đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại Khoản 4, Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ và lực lượng vũ trang; Thời gian đi học tập trung trong nước liên tục từ 6 tháng trở lên; Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương từ 01 tháng trở lên; Thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; Thời gian tạm đình chỉ, đình chỉ công tác; Thực hiện kiêm nhiệm/bán chuyên trách công nghệ thông tin; Đang được hưởng các chế độ phụ cấp đặc thù khác. 
 
Điều kiện để được hưởng mức hỗ trợ thu nhập của các công chức chuyên trách CNNT phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu: Văn bằng, chứng chỉ về chuyên ngành CNTT hoặc có bằng cao đẳng trở lên về CNTT, Tin học, đạt chứng chỉ B Anh văn hoặc tương đương trở lên; Quyết định biên chế công chức của cơ quan có thẩm quyền; Quyết định bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ công chức chuyên trách CNTT tại đơn vị trên cơ sở đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Quyết định bổ nhiệm vào các vị trí quản lý nhà nước về CNTT của cơ quan chủ quản (đối với các công chức thuộc Sở TT&TT); Văn bản đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyên trách CNTT theo các nội dung tại Điều 2 Quy định này, có xác nhận của lãnh đạo cơ quan, đơn vị quản lý. 
 
Mức hỗ trợ thu nhập là 700.000 đồng/người/tháng. Chi trả hỗ trợ thu nhập được trả cùng với tiền lương hàng tháng và không dùng để tính đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Thời gian thực hiện hỗ trợ thu nhập bắt đầu từ ngày 01/01/2016.
 

Phan Quỳnh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)