Nghệ An: Giao ban Cụm trưởng Cụm thi đua ngành thông tin và truyền thông

(Mic.gov.vn) - Các huyện, thành phố, thị xã cần nâng cao trách nhiệm, hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông. Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Hồ Quang Thành – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tại buổi làm việc với các Cụm trưởng Cụm thi đua ngành thông tin và truyền thông (TT&TT) diễn ra chiều 09/4/2015.


Ông Hồ Quang Thành, Giám đốc Sở TT&TT Nghệ An phát biểu kết luận Hội nghị

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở và Trưởng các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc sở đã trao đổi với Cụm trưởng Cụm thi đua ngành TT&TT các vấn đề về lĩnh vực thông tin và truyền thông các địa phương cần tập trung trong thời gian tới. Trong đó yêu cầu các địa phương tăng cường công tác chỉ đạo tuyên truyền về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Cùng với đó phải duy trì và đẩy mạnh tuyên truyền chương trình nông thôn mới và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội diễn ra trên địa bàn các huyện, thành, thị.

Triển khai thực hiện Đề án chính quyền điện tử tỉnh Nghệ An, Sở TT&TT  đề nghị các địa phương cần chuẩn bị nguồn lực để triển khai các hạng mục thuộc dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong năm 2015. Riêng đối với địa phương được lựa chọn triển khai xây dựng Trung tâm hành chính công cần phải chuẩn bị nguồn lực về nhân lực và kinh phí để thực hiện.

Cụm trưởng các Cụm thi đua cũng đã  được nghe lãnh đạo các phòng chuyên môn Sở hướng dẫn cụ thể việc triển khai xây dựng và hoàn thiện tiêu chí về bưu điện trong xây dựng nông thôn mới; Xử lý thông tin báo chí nêu, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, tổ chức họp báo; Thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận tạm thời đủ điều kiện hoạt động cho các Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; Các vấn đề liên quan đến lĩnh vực bưu chính, viễn thông; cách huy động và bố trí kinh phí cho các hoạt động thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông…

Tiếp thu nội dung công việc Sở TT&TT truyển đạt, Cụm trưởng các cụm thi đua cũng đã nêu lên những khó khăn trong quá trình thực hiện. Với khối lượng công việc lớn, quan trọng, nhưng hiện nay nguồn lực thực hiện cho công tác phát triển lĩnh vực thông tin và truyền thông của các địa phương rất hạn chế. Các địa phương cũng gặp không ít khó khăn trong việc quản lý hoạt động của các đại lý internet; Một số địa phương còn lúng túng trong việc bố trí người phát ngôn báo chí …

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Hồ Quang Thành đề nghị các Cụm trưởng Cụm thi đua ngành thông tin và truyền thông phát huy vai trò của mình sau khi tiếp thu nội dung công việc về chuyển tải đến các đơn vị trong cụm để triển khai cụ thể các phần việc; cần phải nâng cao trách nhiệm, hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông trên tất cả các phương diện công nghệ thông tin, bưu chính, viễn thông, báo chí và xuất bản.

Cũng tại Hội nghị, ông Hồ Quang Thành  yêu cầu các đồng chí lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng chuyên môn được giao phụ trách các cụm cần bám sát, phối hợp và có hướng dẫn cụ thể Cụm trưởng các cụm thi đua để kịp thời triển khai các phần việc và tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

 

Phan Quỳnh - Cổng TTĐT Nghệ An

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)