Hà Nội yêu cầu các đơn vị hoàn thành các biện pháp kỹ thuật ngăn chặn tin nhắn rác trước ngày 25/3

(Mic.gov.vn) - Ngày 10/3/2015, Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 214 thực hiện Chỉ thị 82/CT-BTTTT ngày 24/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ngăn chặn tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo và tăng cường quản lý thông tin trên mạng trên địa bàn Hà Nội.

Sở TT&TT Hà Nội yêu cầu tất cả các doanh nghiệp viễn thông di động, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung thông tin, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ game online phải hoàn thành các biện pháp kỹ thuật nhằm ngăn chặn việc phát tán tin nhấn rác, tin nhắn lừa đảo muộn nhất là ngày 25/3/2015 và báo cáo kết quả thực hiện về Sở TT&TT.
 
Ngoài ra, Sở TT&TT Hà Nội còn tổ chức tiếp nhận thông tin phản ánh từ nhân dân về các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phát tán tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo, thông tin lừa đảo trên mạng qua số điện thoại đường dây nóng của Sở. 
 

Giang Phạm

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)