Nghệ An: Lắp đặt thử nghiệm bộ đầu thu vệ tinh truyền hình và phát thanh cho một số hộ nghèo, cận nghèo tại huyện Tương Dương

(Mic.gov.vn) - Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An tại Công văn số 395/UBND-CN ngày 20/01/2015 về việc lắp đặt thử nghiệm bộ đầu thu vệ tinh truyền hình và phát thanh tại huyện Tương Dương, trong hai ngày 26 và 27/1/2015 vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp với UBND huyện Tương Dương đã triển khai lắp đặt thử nghiệm bộ đầu thu vệ tinh truyền hình và phát thanh cho một số hộ nghèo, cận nghèo trong vùng phủ sóng của các trạm phát lại truyền hình.


 

Lắp đặt, bàn giao bộ đầu thu cho hộ dân tại bản Thạch Dương, xã Thạch Giám

 

Trong năm 2014, thực hiện chủ trương của UBND tỉnh về khảo sát đánh giá hiện trạng các trạm phát lại truyền hình tại Quyết định số 2465/QĐ-UBND.VX ngày 04/06/2014, Sở TT&TT đã phối hợp với Đài PT-TH tỉnh, Ban Dân tộc triển khai thực hiện và đã có báo cáo kết quả và đề xuất kiến nghị Báo cáo UBND tỉnh. Từng bước thực hiện nội dung này, Đài PT-TH đang triển khai dự án về tổ chức điểm nghe xem cho 61 bản vùng sâu, vùng xa, chủ yếu cho vùng chưa có điện lưới. Còn đối với vùng có điện lưới và nằm trong vùng phủ sóng của trạm phát lại thì từng bước lắp đặt các bộ đầu thu vệ tinh cho các hộ dân tạo điều kiện thu hồi các trạm phát lại không hiệu quả.
 
 
Cán bộ Sở TT&TT lắp đặt chảo vệ tinh tại bản Khe Chi, xã Thạch Giám
 
Trong đợt này, 10 hộ gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo thuộc hai xã Tam Thái và xã Thạch Giám đã được lắp đặt bộ đầu thu truyền hình số vệ tinh với hơn 50 kênh miễn phí (các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài PT-TH Nghệ An, các tỉnh trên cả nước và các chương trình phát thanh của Đài tiếng nói Việt Nam). Việc có thêm bộ đầu thu vệ tinh làm nâng cao chất lượng tín hiệu và đa dạng hóa các chương trình truyền hình của người dân.

Phan Đình Mạnh - Phòng QL Viễn thông (Sở TT&TT Nghệ An)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)