Sở TT&TT Đắk Lắk kỷ niệm 10 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

(Mic.gov.vn) - Sáng 26/12, tại Đắk Lắk, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập (28/12/2004-28/12/2014) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Tham dự lễ kỷ niệm có ông Trần Hiếu - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở TT&TT;  đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh; lãnh đạo các đơn vị trong ngành TT&TT cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở TT&TT.


Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Trần Hiếu - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở TT&TT

Sở TT&TT Đắk Lắk được thành lập theo Quyết định số 2515/QĐ-UBND, ngày 28/12/2004 của UBND tỉnh Đắk Lắk với tên gọi là Sở Bưu chính Viễn thông và đến ngày 25/3/2008 được đổi tên thành Sở TT&TT theo Quyết định số 759/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Khi mới thành lập, tổ chức bộ máy của Sở mới có 05 phòng chức năng với 07 cán bộ, công chức, trong đó 05 cán bộ có trình độ đại học, 02 trình độ trung cấp. Đến nay, Sở TT&TT Đắk Lắk đã có 07 phòng chức năng và 02 đơn vị sự nghiệp trực thuộc là Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông và Trung tâm quản lý Cổng thông tin điện tử tỉnh, từng bước hoàn thiện bộ máy ngành thông tin truyền thông, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ hội nhập kinh tế.
 
Trong 10 năm qua, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đưa ngành TT&TT của tỉnh ngày càng đi lên. Sở TT&TT đã tập trung tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nhiều giải pháp để phát triển toàn diện các lĩnh vực hoạt động của ngành thông tin và truyền thông. Đặc biệt, đã từng bước tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực báo chí - xuất bản; thông tin đối ngoại; đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính; phát triển lĩnh vực bưu chính viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng và Nhà nước các cấp trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo QPAN của tỉnh. Tích cực đổi mới phương thức làm việc, không ngừng nêu cao tinh thần học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm góp sức vào công cuộc đổi mới toàn diện, thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nhìn lại chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển, Sở TT&TT Đắk Lắk đã đạt được những thành tích đáng phấn khởi và tự hào, góp phần tích cực vào sự nghiệp  phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Hệ thống tổ chức bộ máy của ngành được tăng cường củng cố, nâng cao cả về lượng và chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

Ghi nhận những thành tích đã đạt được của đội ngũ cán bô, công chức, viên chức ngành thông tin và truyền thông trong 10 năm qua, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã xét tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Sở TT&TT Đắk Lắk. Đây vừa là vinh dự, nhưng cũng là trách nhiệm đặt ra cho đội ngũ cán bộ, công chức của Sở trong thời gian đến./.

Bá Thăng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)