Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại tỉnh Lạng Sơn năm 2014

(Mic.gov.vn) - Ngày 01/12/2014, UBND tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2014.

Dự Hội nghị tập huấn có trên 100 học viên là đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy quân sự, Công an tỉnh; cán bộ phụ trách công tác đối ngoại của các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại của tỉnh; Người phát ngôn và cán bộ phụ trách công tác ngoại vụ của UBND các huyện, thành phố; các cơ quan báo chí địa phương, Phòng Văn hoá và Thông tin, Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thành phố.

Tại Hội nghị tập huấn, các học viên đã  nghe đồng chí Lê Văn Nghiêm, Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông;  đồng chí Hoàng Anh Tuấn - Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược ngoại giao, Học viện Ngoại giao phổ biến, truyền đạt các chuyên đề: Quản lý Nhà nước về Thông tin đối ngoại; Thông tin đối ngoại với nhân quyền; Hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại địa phương; Tình hình thế giới, khu vực, hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.

Qua buổi tập huấn giúp cho các học viên nắm rõ vị trí, tầm quan trọng  của công tác thông tin đối ngoại và gắn trách nhiệm của mình trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành để triển khai thực hiện, phối kết hợp tổ chức trong công tác thông tin đối ngoại  trên địa bàn đạt hiệu quả trong thời gian tới./.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)