Hà Nội điều tra phương thức thu xem truyền hình của các hộ nghèo, cận nghèo để hỗ trợ đầu thu kỹ thuật số

(Mic.gov.vn) - Từ ngày 5 đến 30/11/2014, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội và Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội sẽ tiến hành điều tra hiện trạng phương thức thu xem truyền hình của các hộ nghèo, cận nghèo, một số hộ gia đình chính sách trên địa bàn Hà Nội để có phương án hỗ trợ đầu thu truyền hình số nhằm tạo điều kiện cho các hộ gia đình này thu xem các chương trình truyền hình thiết yếu quốc gia và các kênh thiết yếu của thành phố Hà Nội. Đây là nội dung Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra hiện trạng phương thức thu xem truyền hình của các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách tại Hà Nội tổ chức ngày 24/10/2014 tại Hà Nội.


Ảnh minh họa

Cuộc điều tra sẽ được tiến hành trên toàn bộ 30 quận, huyện của thành phố Hà Nội. Dự kiến sẽ có 201.995 hộ gia đình là đối tượng điều tra, trong đó có 45.732 hộ nghèo, 43.718 hộ cận nghèo, 112.545 hộ chính sách (gồm các gia đình liệt sỹ, thương bệnh binh, nhiễm chất độc hoá học).
 
Mẫu phiếu điều tra gồm 3 phần: Thông tin chung về hộ gia đình (tên, địa chỉ, điện thoại, thu nhập bình quân người/tháng); Thông tin phân loại Hộ (thuộc khu vực thành thị hay nông thôn, đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo hay chính sách); Thông tin phương thức thu xem truyền hình (có hay không có máy thu hình; loại máy thu hình đang sử dụng; Phương thức thu xem truyền hình: dùng ăng ten dàn, râu, cáp, Internet…).
 
Theo Đề án số hóa truyền hình, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn Hà Nội, Hà Nội sẽ chấm dứt phát sóng tất cả các kênh chương trình truyền hình trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình tương tự mặt đất để chuyển sang phát sóng truyền hình số mặt đất trước ngày 31/12/2016.
 
Theo Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/1/2011 về ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2011-2015:
Khu vực nông thôn: Hộ nghèo: Thu nhập bình quân: ≤ 400.000đ/ người/tháng
                                 Hộ cận nghèo: từ 400.000đ đến dưới 500.000đ/người/tháng
Khu vực thành thị:   Hộ nghèo: ≤ 500.000đ/người/tháng
                                 Hộ cận nghèo: từ 500.000đ đến dưới 650.000đ/người/tháng
 
Theo Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 10/1/2011 về ban hành chuẩn nghèo, cận nghèo thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015:
Khu vực nông thôn: Hộ nghèo: Thu nhập bình quân: ≤ 550.000đ/ người/tháng
                                 Hộ cận nghèo: từ 550.000đ đến dưới 750.000đ/người/tháng
Khu vực thành thị:    Hộ nghèo: ≤ 750.000đ/người/tháng
                                 Hộ cận nghèo: từ 750.000đ đến dưới 1.000.000đ/người/tháng
 

Giang Phạm

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)