Lắp đặt hệ thống máy vi tính tại huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị

(Mic.gov.vn) - Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy vi tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam” do Quỹ Bill & Melinda Gates tài trợ triển khai lắp đặt hệ thống  máy vi tính tại huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị.


Ông Phan Hữu Phong, Giám đốc BQL Dự án và ông Cao Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ đang truy cập kiểm tra dịch vụ

Ngày 03/10/2014, Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy vi tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam” do Quỹ Bill & Melinda Gates tài trợ đã triển khai lắp đặt và đưa vào sử dụng hệ thống máy tính tại huyện đảo Cồn Cỏ. Tham dự với đoàn triển khai lắp đặt có ông Phan Hữu Phong-Giám đốc Ban quản lý Dự án BMGF-VN, ông Nguyễn Văn Tường-Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị, ông Cao Văn Tân -Phó Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ và đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bưu điện tỉnh Quảng Trị, Viễn thông Quảng Trị.

Thư viện huyện đảo Cồn Cỏ là đơn vị được lắp đặt đầu tiên trong chương trình của dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy vi tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Hệ thống máy tính được lắp đặt tại Nhà Văn hóa Thanh niên huyện đảo Cồn Cỏ bao gồm 10 bộ máy vi tính, 01 bộ máy in và các trang thiết bị, phụ kiện kèm theo. Giám đốc Ban quản lý Dự án BMGF-VN đã bàn giao cho UBND huyện đảo Cồn Cỏ mà trực tiếp là Thư viện huyện quản lý và đưa vào sử dụng ngay trong ngày 03/10/2014. Theo cam kết của địa phương, đối với dự án, tất cả các máy tính được trang cấp đều phục vụ miễn phí cho người dân, cán bộ, chiến sĩ đến sử dụng máy tính và truy cập Internet tại phòng máy của Thư viện huyện đảo trong thời gian 5 năm từ khi đưa vào sử dụng. Đây là dự án hết sức có ý nghĩa đối với người dân Quảng Trị nói chung, đặc biệt là người dân, cán bộ chiến sỹ ở huyện đảo Cồn Cỏ nói riêng, bởi từ đây, người dân, cán bộ chiến sỹ có thêm một kênh thông tin quan trọng nối với đất liền. Ngay sau khi lắp đặt xong, người dân, cán bộ, chiến sỹ và các lực lượng trên đảo đã đến sử dụng dịch vụ và đánh giá rất cao về dự án. Việc sớm triển khai lắp đặt tại huyện đảo Cồn Cỏ được ông Phan Hữu Phong-Giám đốc Ban quản lý Dự án BMGF-VN đánh giá: “Đây là điểm đầu tiên BQL Dự án phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bưu điện tỉnh Quảng Trị, Viễn thông Quảng Trị, Công ty viễn thông FPT triển khai lắp đặt, đây là dự án góp phần vào việc xây dựng nông thôn mới tại Quảng Trị, đây cũng là Chương trình đưa máy tính, Internet về vùng sâu, vùng xa, hải đảo theo chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như của Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc đưa thông tin về cơ sở”. Thông qua việc sử dụng máy tính và truy nhập Internet, người dân, cán bộ chiến sỹ sẽ có thêm nhiều thông tin về chính trị, kinh tế, xã hội của cả nước và thế giới; đối với cán bộ chiến sỹ ở đảo được nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ khi được khai thác kho tàng kiến thức trên Internet; đối với người dân trên đảo, việc khai thác những kiến thức trên Internet giúp ích rất nhiều cho công việc khai thác, đánh bắt hải sản hàng ngày như kiến thức về biển đảo, kiến thức về bảo quản các loại hải sản, về ngư lưới cụ… kiến thức về phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn trên biển và quốc phòng, an ninh…

Ý nghĩa và hiệu quả khi dự án triển khai tại huyện đảo được ông Cao Văn Tân-Phó Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ đánh giá như sau: “Từ nay, nhân dân, cán bộ, chiến sỹ huyện đảo Cồn Cỏ có thêm phương tiện để học tập, nghiên cứu, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, góp phần khắc phục những khó khăn đang hiện hữu, xóa bỏ khoảng cách hưởng thụ thông tin giữa các vùng miền, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đồng thời huyện sẽ tạo điều kiện tốt nhất để triển khai lắp đặt, xây dựng nội quy, quy định và phân công cán bộ tiếp nhận, phục vụ hướng dẫn cho người đến truy cập, có kế hoạch duy tu bảo dưỡng, phát huy hiệu quả sử dụng lâu dài hệ thống thiết bị máy móc được trang bị”.
 
 
Cán bộ chiến sỹ trên đảo Cồn Cỏ đang khai thác thông tin trên Internet

Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy vi tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam” do Quỹ Bill & Melinda Gates tài trợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được triển khai tại nhiều địa phương trong tỉnh (8 huyện, 1 thành phố và 1 thị xã) tại các đơn vị gồm: 01 thư viện tỉnh, 9 thư viện huyện, 12 thư viện xã; 27 điểm Bưu điện Văn hóa xã. Với quy mô số lượng thiết bị cho từng đơn vị như sau: Thư viện tỉnh: 40 bộ máy vi tính, 01 bộ máy in và các thiết bị phụ kiện kèm theo; Thư viện huyện: 10 bộ máy vi tính, 01 bộ máy in và các thiết bị phụ kiện kẻm theo; Thư viện xã và Điểm Bưu điện Văn hóa xã: 05 bộ máy vi tính, 01 bộ máy in và các phụ kiện kèm theo. Tổng cộng tỉnh Quảng Trị được dự án trang bị 309 bộ máy vi tính, 49 bộ máy in cùng các trang thiết bị, phụ kiện kèm theo phục vụ công tác quản lý đặt tại phòng máy. Dự kiến dự án sẽ triển khai từ ngày 03/10/2014 đến ngày 28/10/2014 sẽ hoàn thành công đoạn lắp đặt thiết bị cho các đơn vị trong toàn tỉnh Quảng Trị.
 

Quang Vượng - Sở TT&TT Quảng Trị

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)