Quảng Trị: Ban hành Quy chế phối hợp quản lý, vận hành Cụm Thông tin đối ngoại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo

(Mic.gov.vn) - Ngày 29/9/2014 vừa qua, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 2073/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý, vận hành Cụm Thông tin đối ngoại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị.


Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo - Ảnh: Internet

Theo đó, Quy chế quy định trách nhiệm và sự phối hợp giữa Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc quản lý, vận hành Cụm Thông tin đối ngoại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Cụm Thông tin đối ngoại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo.
 
Nội dung phối hợp giữa Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan gồm: Phối hợp cung cấp thông tin cho Sở Thông tin và Truyền thông chuyển tải trên hệ thống nghe nhìn của Cụm Thông tin đối ngoại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo; Sản xuất, cung cấp các sản phẩm thông tin đối ngoại: ấn phẩm, chương trình, đĩa hình, phim, video clip... ; Xây dựng chương trình tuyên truyền đối ngoại trên hệ thống nghe nhìn; Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ được phân công làm nhiệm vụ tại Cụm Thông tin đối ngoại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo; Quản lý tài sản, vận hành Cụm Thông tin đối ngoại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo; Xây dựng quy chế, chính sách phù hợp tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ làm công tác thông tin đối ngoại tại Cụm Thông tin đối ngoại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản, tổ chức vận hành Cụm Thông tin đối ngoại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo. Các Sở Kế hoạch và Đầu tư; Công Thương; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ngoại vụ; Y tế; Cục Hải quan; Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; UBND huyện Hướng Hóa và các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp với đơn vị chủ trì cung cấp thông tin đối ngoại cho Cụm Thông tin đối ngoại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc (Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Quảng Trị, Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế) cung cấp thông tin cho Sở Thông tin và Truyền thông chuyển tải qua Cụm Thông tin đối ngoại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo. Sở Tài chính cân đối, bố trí kinh phí hoạt động hàng năm cho Cụm Thông tin đối ngoại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo và các đơn vị tham gia hoạt động tại Cụm này theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

Thực hiện Quyết định số 1453/QĐ-BTTTT ngày 06/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Dự án “Tăng cường nội dung thông tin và truyền thông về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo”, UBND tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông đầu tư xây dựng Cụm Thông tin đối ngoại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo. Ngày 04/8/2012, Cụm Thông tin đối ngoại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo được khánh thành và đưa vào sử dụng gồm: Hệ thống màn hình LED và máy tính điều khiển, tủ tra cứu điện tử, hệ thống thiết bị nghe nhìn. Từ khi đưa vào sử dụng, Cụm đã được tổ chức vận hành có hiệu quả, cung cấp thông tin quảng bá về mảnh đất và con người, tiềm năng và lợi thế của Quảng Trị, của đất nước; đẩy mạnh tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam đến du khách và bạn bè quốc tế thông qua tuyến Hành lang Kinh tế Đông-Tây.  

 

Quỳnh Như - Sở TTTT Quảng Trị

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)