Lâm Đồng: Thăng hạng mức độ ứng dụng CNTT và mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT

(Mic.gov.vn) - Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghệ thông tin (CNTT) cũng như nhằm thúc đẩy triển khai công tác ứng dụng Công nghệ thông tin (UD CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý điều hành và phục vụ người dân và doanh nghiệp, từ năm 2008, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã triển khai đánh giá thường niên mức độ ứng dụng CNTT.


Năm 2013, công tác khảo sát, đánh giá mức độ UD CNTT của cơ quan nhà nước tiếp tục được đánh giá trên 5 nhóm tiêu chí là: (1) Hạ tầng kỹ thuật CNTT; (2) Triển khai UD CNTT; (3) Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; (4) Cơ chế chính sách và quy định thúc đẩy UD CNTT và (5) Nhân lực cho UD CNTT. Trong đó, triển khai UD CNTT được đánh giá theo 2 nhóm thành phần là: UD CNTT trong hoạt động nội bộ của cơ quan nhà nước và UD CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp (cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang/cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước).

Theo báo cáo đánh giá mức độ UD CNTT năm 2013 do Bộ TT&TT ban hành vào tháng 7/2014, về xếp hạng mức độ UD CNTT tổng thể của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tỉnh Lâm Đồng đã thăng hạng, đứng vị trí thứ 10/63 tỉnh, thành phố; nâng lên 7 bậc so với năm 2012, đứng ở mức khá. Các nhóm tiêu chí được tăng đồng đều, cụ thể : Hạ tầng kỹ thuật CNTT: xếp vị trí 20, đứng ở mức tốt, nâng lên 7 bậc so với năm 2012. Ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ: xếp vị trí 13, đứng ở mức khá, nâng lên 5 bậc so với năm 2012.Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và Doanh nghiệp: xếp vị trí thứ 10, đứng ở mức trung bình, nâng lên 7 bậc so với năm 2012.Thành phần về Website/Portal (cung cấp thông tin, chức năng hỗ trợ người sử dụng và công tác quản lý) xếp vị trí 09, đứng ở mức tốt, nâng lên 6 bậc so với năm 2012. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến: xếp vị trí thứ 47, giảm 33 bậc so với năm 2012. Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin: xếp vị trí 15, đứng ở mức khá, nâng lên 2 bậc so với năm 2012. Cơ chế chính sách và quy định thúc đẩy UD CNTT: xếp vị trí 17, đứng ở mức khá, nâng lên 22 bậc so với năm 2012. Nhân lực cho UD CNTT: xếp vị trí thứ nhất, đứng ở mức tốt, nâng lên 35 bậc so với năm 2012.

Những năm gần đây, tỉnh Lâm Đồng đã đẩy mạnh đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật  CNTT, ứng dụng  CNTT trong hoạt động nội bộ. Cùng với đó, việc xây dựng chính sách thúc đẩy UD CNTT, công tác đảm bảo an toàn an ninh thông tin và đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực CNTT đã được tỉnh quan tâm, đẩy mạnh, điều này làm tăng điểm đánh giá chung mức độ ứng dụng CNTT cho toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Theo kết quả xếp hạng Vietnam ICT Index 2014 vừa được công bố vào cuối tháng 8/2014, Lâm Đồng tiếp tục thăng hạng, đứng vị trí thứ 15/63 tỉnh, thành phố; nâng lên 4 bậc so với năm 2013, đứng ở nhóm có độ sẵn sàng ở mức khá.

Mức độ ứng dụng CNTT 2013  và mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT ở Việt Nam năm 2014 (Viet Nam ICT Index - 2014) đều thăng hạng đã cho thấy bước tiến mạnh mẽ của Lâm Đồng trong phát triển và ứng dụng CNTT. Hầu hết các lĩnh vực đã được tin học hóa và đạt hiệu quả sử dụng tương đối tốt. UD CNTT trong quản lý hành chính đã mang lại một phương thức vận hành thông suốt, hiệu quả của bộ máy công quyền, thông qua việc sử dụng các hệ thống thông tin điện tử. Thực tiễn, CNTT góp phần tự động hóa, đơn giản hóa các quy trình, thủ tục hành chính, tạo ra phong cách làm việc khoa học, chuyên nghiệp. Nhận thức được vấn đề này, trong những năm qua tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều nỗ lực trong phát triển và triển khai UD CNTT.

Để giữ vững và tiếp tục cải thiện vị trí trong bảng xếp hạng Viet Nam ICT Index và mức độ ứng dụng CNTT hàng năm, tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục nâng cấp và hoàn thiện các trang thông tin điện tử của các sở, ngành, địa phương nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của người dân. Trước mắt, tất cả các dịch vụ công trực tuyến cần được nâng cấp lên mức độ 3, hướng tới việc tiếp tục hoàn thiện lên mức độ 4 và 5. Tiếp tục có các chính sách phù hợp để thu và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các Doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư sản xuất kinh doanh lĩnh vực CNTT tại Lâm Đồng./.
 

 

Trương Nga

Sở TT&TT Lâm Đồng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)