Sở TT&TT Nam Định giao ban báo chí tháng 7 năm 2014

(Mic.gov.vn) - Ngày 28/7/2014, Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Giao ban báo chí tháng 7. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Văn Chung và Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hiền chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị có lãnh đạo các cơ quan chủ quản báo chí của địa phương và văn phòng đại diện các báo Trung ương đóng trên địa bàn cùng đại diện một số cơ quan xuất bản bản tin, trang thông tin điện tử tổng hợp.


Toàn cảnh hội nghị.

Theo báo cáo, trong tháng qua, các cơ quan báo chí tại địa phương đã bám sát, dành thời lượng, diện tích để thông tin kịp thời về kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII; nội dung và kết quả kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII; hoạt động đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; công tác chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013; tiếp tục thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh trong 6 tháng đầu năm và công tác triển khai thực hiện kế hoạch những tháng tiếp theo; kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng thành phố Nam Định (1/7/1954 - 1/7/2014). Các báo còn dành nhiều diện tích, thời lượng tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam; thông tin về hoạt động của các cấp, các ngành chung sức xây dựng nông thôn mới; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng chống dịch bệnh; kỳ thi đại học, cao đẳng năm 2014; công tác triển khai phòng chống cơn bão số 2 - Rammasun...
 
Tại hội  nghị, ông Nguyễn Đức Tiến - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã cung cấp thông tin về một số quy định mới trong Luật Đất đai sửa đổi và những nội dung cần tuyên truyền trong thời gian tới. Phó Giám đốc Sở cũng đã giành thời gian giải đáp ý kiến của một số đại biểu, đồng thời đề xuất hướng giải quyết một số việc cụ thể do báo chí phản ánh.
 
Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Văn Chung nhấn mạnh những nội dung cụ thể cần đẩy mạnh tuyên truyền trong tháng 8 năm 2014: Tiếp tục tuyên truyền việc thi hành Hiến pháp, Luật Đất đai sửa đổi; kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thông tin về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh trong tháng 7/2014; các giải pháp tích cực của Quốc hội, Chính phủ và UBND tỉnh trong chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm.
 
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị các cơ quan báo chí thông tin việc các cấp, các ngành trong tỉnh học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương (khóa XI), nhất là Nghị quyết số 33-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Chỉ thị 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Ðảng; Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 09/6/2014 về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng. Tiếp tục tuyên truyền, khẳng định tính chính nghĩa, cơ sở pháp lý, bằng chứng lịch sử về chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; động viên, tiếp sức ngư dân ra khơi bám biển, vừa sản xuất vừa tham gia bảo vệ chủ quyền...
 

Sở TT&TT Nam Định

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)