Thừa Thiên Huế: Ban hành Quy định thu thập, cập nhật, quản lý, tích hợp, khai thác và sử dụng dữ liệu dùng chung trên địa bàn tỉnh

(Mic.gov.vn) - Ngày 08/7/2014 vừa qua, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1422/QĐ-UBND Quy định thu thập, cập nhật, quản lý, tích hợp, khai thác và sử dụng dữ liệu dùng chung trên địa bàn tỉnh.


Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Quy định gồm 23 Điều quy định việc thu thập, cập nhật, quản lý, tích hợp, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh; Cơ sở dữ liệu quản lý của các ngành, địa phương; Cơ sở dữ liệu hiện trạng Quy hoạch của các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh; Cơ sở dữ liệu GIS nền địa hình và Cơ sở dữ liệu GIS các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh; trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thu thập, cập nhật, quản lý, tích hợp, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, đối với các dữ liệu có xác định địa điểm địa lý như địa chất, khoáng sản, đất đai, thổ nhưỡng, thủy văn, nước ngầm, lớp phủ bề mặt, giao thông, địa giới, ranh giới sử dụng đất, xây dựng, du lịch, quy hoạch, hạ tầng điện và viễn thông, hệ thống cấp thoát nước, nông lâm nghiệp... bắt buộc áp dụng chuẩn dữ liệu GISHue và chuẩn thông tin địa lý cơ sở GISHue để xây dựng và tích hợp trên nền GISHue theo quy định.

Đối tượng áp dụng của Quy định là các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; đồng thời Quy định khuyến khích các cơ quan, đơn vị khác áp dụng Quy định này khi có triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu GIS.

Theo đó, Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 08/7/2014.
 
 

Đài Sơn (Tổng hợp)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)